Billige kameraer skal redde Syrias arkeologiske skatter

Forskere ved Oxford og Harvard vil oversvømme Syria med billige 3D-kameraer. Planen er å dokumentere landets historiske skatter slik at de kan gjenskapes hvis IS, den islamske staten, ødelegger dem.

I byen Palmyra i Syria har IS både bombet antikke templer og ødelagt arkeologiske skatter i full offentlighet. På bildet er en IS-person i gang med å ødelegge gamle statuer foran en menneskemengde.

Arkeologer til krig mot IS

Arkeologer ved de berømte universitetene Oxford og Harvard akter ikke lenger å sitte hjelpeløst og se på at terrorister fra IS (den islamske staten) jevner Syrias arkeologiske skatter med jorden. Forskerne har derfor lagt en ambisiøs plan for hvordan skattene kan bevares for ettertiden. Arkeologene vil "oversvømme Midtøsten med tusenvis av billige 3D-kameraer og samarbeide med lokale partnere om å fotografere så mange historisk viktige gjenstander som mulig."

Målet er 20 millioner bilder

Prosjektet – som til nå har fått bevilget rundt 25 millioner kroner – fikk særlig farten opp etter at IS ødela det 2000 år gamle Baal Shamin-tempelet i ruinbyen Palmyra i august. Ifølge Institute for Digital Archaeology i Oxford, som har fått det overordnede ansvaret for prosjektet, er målet å produsere fem millioner bilder allerede før neste årsskifte.

Motivene skal utgjøre alt fra store palasser til krukker og små mynter, og alt må fotograferes fra ulike vinkler. Deretter skal bildene lastes opp til en nettbasert database. Før 2017 skal antall bilder være oppe i over 20 millioner.

3D-skrivere skal redde historien

"Palmyra er i ferd med å bli et symbol på IS' krig mot historien. Får IS lov til å slette og omskrive en hel religions historie, vil vi alle lide et dyrt og irreversibelt nederlag. Men det er håp. Kan vi plassere opptak av vår fortid i den digitale verdenen, blir den liggende utefor vandalers og terroristers rekkevidde," uttaler Roger Michel som leder prosjektet. Ifølge Michel kan forskerne benytte moderne 3D-utskriftsteknologi til å rekonstruere historiske gjenstander – i teorien hele bygninger – hvis de blir ødelagt av terrorister.

De første kameraene er underveis

De første kameraene vil bli smuglet inn i Syria alt i slutten av måneden ved hjelp av arkeologer fra Irak. Med tiden regner de britiske og amerikanske forskerne med å kunne utvide prosjektet til også å omfatte Libanon, Iran, Jemen, Afghanistan og Tyrkia.

Du kan lese en lengre artikkel om Midtøstens truede skatter i HISTORIE nr. 17, som kommer i salg 5. november 2015.
Der ser vi på hvordan områdets historiske arv i øyeblikket blir ødelagt og plyndret i et til nå usett omfang.