Shutterstock, Tees Archaeology
Bedstefars lårben, fløjte

Bronsealderens knokkelbruk sjokkerer

Nye analyser av knokkelfunn fra bronsealderen kaster lys over britenes gravskikker. 2000-3000 år f.Kr. ble knokler fra viktige personer eller formidable fiender brukt som gravgaver, tyder forskningen på.

Sett med dagens øyne omgikkes britene i bronsealderen sine avdøde forfedre på en besynderlig måte. For 4500 år siden fikk mange av dem en eller flere knokler fra andre mennesker med seg i graven.

Ved hjelp av karbon-14-analyser slår britiske forskere nå fast at noen av knoklene også er betydelig eldre enn personen som de ble lagt ned i graven til.

Denne britiske bronsealdergraven inneholdt et komplett lik og to ekstra kranier samt adskillige knokler fra andre avdøde. De mange ekstra knoklene stammer fra briter som døde lenge før gravens hovedperson ble lagt i jorden.

© Tees Archaeology

Knoklene var relikvier

“Bronsealdermennesker later til å ha stilt ut knoklene av viktige personer. Det kunne f.eks. være familiemedlemmer, venner eller kanskje en fiende. Knoklene var en slags relikvier og ble brukt til å minnes den avdøde og kanskje gjenfortelle beretninger om dem,” sier en av forskerne, professor Thomas Booth fra University of Bristol.

CT-skanninger avslører også at knoklene er blitt omhyggelig rengjort – enten ved å brenne liket på bål eller grave dem
ned i en periode.

Lårbeinsknokkelen er uthulet og har opprinnelig hatt huller til å forme toner med fingrene. Den ble funnet i en 4500 år gammel grav fra området nær Stonehenge.

© Wiltshire Museum

Avdødes skjelett ble stilt ut

Professor Joanna Brück, som også deltar i undersøkelsen, forklarer:

“Mens noen fragmenter av knokler ble brukt som gravgaver, ble andre oppbevart under gulvet i familiens hus eller sågar stilt ut i huset.”

I et spesielt makabert tilfelle ble en avdød forfars lårbein til og med brukt som fløyte, tror forskerne.

Det funnet ble gjort nær de verdenskjente steinsirklene Stonehenge i Sør-England.

“Det fins ting som tyder på at man i bronsealderen ikke betraktet menneskeknokler med samme avsky som i dag, sier Brück.