D. Berger, J.S. Soles, A.R. Giumlia-Mair, G. Brügmann, E. Galili, N. Lockhoff et al.

Bronsealdersmeder hentet tinn 4000 km unna

Det har lenge vært en gåte hvor bronsealderens smeder i middelhavsregionen­ fikk tinnet sitt fra. Nå har forskerne funnet svaret.

For 3200 år siden sank et eller flere skip utenfor dagens Israel med tinn-barrer til produksjon av bronse.

Nå viser en banebrytende undersøkelse at metallet har en uventet opprinnelse: Sør-England, nesten 4000 km unna.

“Resultatet identifiserer for første gang tinnets opprinnelse og gir derfor ny innsikt, men også nye spørsmål for arkeologien”, skriver Daniel Berger fra forskningsinstituttet Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie i en pressemelding.

Tidligere teori: Tinnet kom fra Afghanistan

Sammen med forskere fra bl.a. Heidelbergs universitet undersøkte Berger 27 tinn-barrer fra bronsealderen funnet i dagens Hellas, Tyrkia og Israel.

Ingen av disse stedene finnes det større forekomster av tinn, som sammen med kobber blir til den ettertraktede legeringen bronse.

Fram til nå har teorien vært at tinnet ble importert fra Sentral-Asia, muligens Afghanistan.

Ved å analysere de 27 barrenes bly- og tinn-isotoper samt mengden av andre metaller i tinnet kunne ekspertene fastslå at 21 av barrene – alle funnet utenfor kysten av Israel – ikke stammer fra Sentral-Asia. De kommer derimot fra tinngruver i Cornwall og Devon i Sør-England.

Forskerne undersøkte 27 tinn-barrer funnet på forskjellige steder i den østlige middelhavsregionen.

Barrene er bl.a. funnet på Kreta, i Tyrkia og i havet utenfor kysten av Israel.

Historiebladet

Det finnes stort sett ingen forekomster av tinn i den østlige delen av middelhavsregionen.

Derfor visste forskerne at tinnbarrene måtte være importert, enten fra gruver i Sentral-Asia eller Europa, hvor det er store forekomster av tinn (markert med rødt).

Historiebladet

Etter å ha analysert tinn-barrene fant forskerne til sin forbløffelse at 21 av barrene – alle funnet utenfor kysten av Israel – ikke kom fra Sentral-Asia, men derimot fra tinngruver i Cornwall og Devon i Sør-England.
I fuglefluktlinje er det nesten 4000 km mellom England og Israel. Kartet viser en av de mulige transportrutene

Historiebladet

Mykenerne styrte muligens handelen

Ifølge forskerne viser oppdagelsen at det fantes handelsnettverk mellom det østlige middelhavsområdet og Nord-Europa allerede rundt 1200 f.Kr.

Det var muligens de greske mykenere som sto for handelen med det britiske tinnet.

Det er dog uvisst om mykenerne hentet tinnet i England eller om de fikk det fraktet til havner tettere på, f.eks. i dagens Spania.