OeAW/Daniel Hinterramskogler & Hans Reschreiter/NHMW
Hallstatt, saltgruve, parasitter

DNA i 3000 år gammel avføring avslører parasittangrep

DNA fra 3000 år gammel avføring fra Hallstatt-gruven i Østerrike viser at spolorm og piskeorm levde i gruvearbeidernes tarmer. Men det som forundret forskerne mest, var fraværet av én bestemt parasitt.

Det høres ut som en utakknemlig oppgave å skrape seg gjennom lag med 3000 år gammel avføring. Men for et østerriksk forskerteam er haugene med menneskeavføring i saltgruven i Hallstatt i Østerrike en gullgruve.

Innholdet av parasitter i avføringen gir forskerne ny innsikt i datidens kosthold og livsstil. Analysene tyder på at spisevanene til [bronsealdermenneskene] (https://historienet.no/kultur/arkeologi/bronsealderen-legeringen-som-spredte-seg-i-sneglefart) kan ha vært mer sofistikerte enn tidligere antatt.

Avføringen kommer fra gruvearbeidere som utvant salt fra gruvene i Hallstatt for mer enn 3000 år siden. Gruvearbeiderne gjorde fra seg i gruven, og takket være en konstant temperatur på rundt åtte grader og en høy konsentrasjon av salt er etterlatenskapene godt bevart.

De gode bevaringsforholdene gjør at forskerne nå kan undersøke parasitter i avføringen ved hjelp av DNA- og proteinanalyser.

Nye verktøy gir økt innsikt

"Inntil nylig har forskere undersøkt avføring fra forhistoriske mennesker ved hjelp av mikroskop. Med de nye verktøyene utvides kunnskapshorisonten enormt", sier Kerstin Kowarik fra det medisinske universitetet i Wien, som sammen med det østerrikske vitenskapsakademiet (ÖAW) og Wiens naturhistoriske museum står bak undersøkelsen.

Forskerne analyserte 35 prøver og fant blant annet ut at infeksjoner av spolorm og piskeorm var utbredt.

Hallstatt, saltgruve, bronsealder

Arbeiderne slet i mange timer dypt under bakken i bronsealderen. Funn viser at gruven har vært i bruk i 7000 år.

© D. Groebner - Hans Reschreiter - Naturhistorisches Museum Wien

Ormene spres fra person til person gjennom eggene som kommer ut med avføringen. Smitte skjer vanligvis via hendene eller mat.

Men like interessant for forskerne er fraværet av visse parasitter som bendelorm, en parasitt som smitter gjennom utilberedt kjøtt som svinekjøtt, storfekjøtt eller fisk.

Fraværet av bendelorm tyder på at gruvearbeiderne enten tilberedte maten grundig, eller at dyrene de spiste, ikke led av bendelorm.

Oppdagelsen har fått forskerne til å sette søkelyset på gruvearbeidernes matvaner, og de vil nå sammenligne resultatene med lignende funn i Europa, ifølge ÖAW.