Drepte krigere funnet i gammel sjø

Utgravninger like sørvest for byen Århus i Danmark har frembrakt skjelettene av flere hundre krigere som tilsynelatende ble ofret for 2000 år siden.

Skjelettrester og våpen fra flere hundre krigere er funnet i en myr på Jylland. Nå skal analyser avsløre hvem de var og hvor de kom fra.

En gruppe arkeologer har gjort et oppsiktsvekkende funn i en myr ikke langt fra Århus på Jylland. I myren dukket det opp istykkerslåtte skjelettrester og våpen fra flere hundre krigere som ble drept i et slag i tiden rundt år null. Og det kan dukke opp mer. For 2000 år siden var det 40 hektar store våtmarksområdet et basseng med tilknytning til innsjøen Mossø. Det er derfor godt mulig at området skjuler restene av mange flere krigere.

"Funnet av så mange krigere fra denne perioden er helt unikt. Det har aldri skjedd før i Nord-Europa", forklarer prosjekt-leder Mads Kähler Holst, som er professor i arkeologi ved Aarhus Universitet.

Kanskje ofret til gudene

Ifølge forskerne er det mulig at krigerne ble drept i et slag som sto et annet sted. Merker etter dyretenner på knoklene viser at skjelettrestene har ligget en god stund ute i det fri og først senere ble kastet i myren – muligens som et offer til gudene.

Arkeologene har funnet spyd, køller, skjold og en øks, men vet fortsatt ikke hvem det antatte slaget sto mellom.

I tiden rundt år null var Roma i ferd med å erobre Germania (dagens Tyskland). Imperiet sendte styrker langt inn i fiendeland, muligens helt til Jylland. Hittil har forskerne imidlertid ikke funnet spor etter romerne der, og våpnene fra funnstedet ved Århus er trolig germanske.

Det romerske invasjonsforsøket i Germania kan ha presset de lokale stammene mot nord og utløst konflikter. Kähler Holst mener derfor at knoklene stammer fra et slag mellom to germanske styrker.