(C) James O’Driscoll/Comparative Kingship/Queen’s University Belfast & Montage Skjold W/Shutterstock

Druide-templer ligger skjult under bakken

Et velkjent forsvarsanlegg i Nord-Irland har nå vist seg også å være sentrum for et enormt druide-tempelkompleks.

Arkeologer i Nord-Irland har funnet et tempelkompleks i County Armagh ved Navan Fort - et gammelt forsvarsanlegg og kultsted som har røtter tilbake til Irlands druide-kultur.

Men man kan ikke se funnet med det blotte øye, for templene ligger skjult i irsk jord. En av hovedmennene bak den nye oppdagelsen er professor Patrick Gleeson fra Queen's University i Belfast.

Sammen med et arkeolog-team har han kartlagt området ved Navan Fort vha. magnetisk gradiometri – en metode der forskerne kan måle svingninger i magnetismen under bakken.

© Shutterstock

Druider bestemte før kristendommen

Templene er rekordstore

Resultatet av undersøkelsen overgikk arkeologenes villeste fantasi.

Målingens svingninger avslørte nemlig at jorden ved Navan Fort formodentlig skjuler noen av de "største strukturene som overhodet er bygget i den første årtusen f.Kr. og i det første årtusen e.Kr.", forteller Patrick Gleeson.

Ut fra Navan Forts antatte rolle som religiøst kultsted før kristendommen kom til landet antar Patrick Gleeson at strukturene må være "enorme templer".

Forskerne håper å kunne skaffe midler til å foreta en egentlig utgraving så de kan studere det nye funnet mer inngående.