Engelske arkeologer gjør makabert skjelettfunn

På en 1800 år gammel gravplass i England har arkeologer funnet et skjelett som har blitt begravd med en stein i munnen i stedet for en tunge. Funnet er det eneste i sitt slag.

© Historic England

På en gammel gravplass i Northamptonshire i England har arkeologer gjort et makabert funn: Et ca. 1800 år gammelt skjelett som har fått tungen skåret ut og erstattet med en flat stein.

“Vi har aldri sett noe lignende før”, sier arkeolog Simon Mays, som leder undersøkelsen av skjelettet.

Løgnere mistet tungen

En teori er at den døde – en mann i 30-årene – kan ha fjernet sin egen tunge fordi han var psykisk syk. En annen teori går på at mannen har blitt straffet for en forbrytelse.

Forskerne kjenner til lover blant datidens germanske stammer i Nord-Europa som krevde at en mann fikk skåret ut tungen hvis han spredte løgnaktige anklager.

Nå skal forskerene prøve å finne ut om det fantes lignende lover også i England.

Den døde var farlig

Den døde er dessuten begravd med ansiktet nedover, noe som tyder på at “samfunnet har regnet ham som sær eller farlig”, forteller Simon Mays.

“Ved å gjøre det slik håpet man å hindre den døde i å stå opp av graven og true de levende”.

Kroppsdeler ble byttet med stein

Forskerne kan ikke se på skjelettet om han har fått fjernet tungen, men er likevel ganske sikre i sin sak. Først og fremst var det vanlig i datidens England at skjeletter fikk skiftet ut amputerte kroppsdeler med stein.

Dessuten har en analyse av den dødes knokler vist spor av en infeksjon, som ifølge Mays må stamme fra en amputasjon av tungen.

Skjelettet ble opprinnelig gravd ut i 1991, men har først nå blitt studert.