Shutterstock & Cotswold Archaeology
Bronsealdergraver, Harnham, Stonehenge

Enormt gravsted fra bronsealderen funnet nær Stonehenge

I århundrer har forskerne forundret seg over Stonehenge, både dets konstruksjon og dets formål. Nå har arkeologer avdekket en enorm gravplass bare 16 km unna, og den er minst like mystisk.

Stonehenge – det store steinmonumentet i Wiltshire i Sør-England – har i århundrer forundret og fascinert forskerne.

Nå har arkeologer gjort enda et stort funn i området som omgir de store steinsirklene. Det forteller selskapet Cotswold Archaeology i en pressemelding.

Under forberedelsene til et byggeprosjekt i utkanten av Harnham, 16 km fra Stonehenge, har arkeologene avdekket en stor gravplass fra bronsealderen.

Gravstedet består av mer enn 20 sirkelrunde gravhauger som ble anlagt mellom 2400 f.Kr. og 1500 f.Kr. – omtrent samtidig som steinsirklene ble til.

Haug skjulte massegrav

Arkeologene har foreløpig gravd ut fem av haugene, hvorav den ene trolig ble anlagt allerede i tidlig steinalder. Haugen var fylt med skjelettrester fra så mange menn og kvinner at arkeologene ennå ikke har overblikk over hvor mange som egentlig er gravlagt her.

«Graver av denne typen er sjeldne, og siden det ikke finnes gravgods, vil de bli datert etter karbon-14-metoden», heter det i kunngjøringen.

Foruten massegraven har forskerne funnet seks andre spor etter begravelser, deriblant graver der den døde har blitt kremert.

Blant funnene er også en rekke drikkebegre fra den såkalte klokkebegerkulturen som spredte seg i datidens England cirka 2400 f.Kr.

Dateringen av funnene viser at gravene er anlagt samtidig med Stonehenge, som er oppført mellom 3000–2500 f.Kr.

Forskere har tidligere fastslått at det store steinmonumentet også fungerte som gravplass, etter at det ble oppdaget opptil 58 kremerte menneskelik rett ved monumentet.

Bronsealdergrav, Harnham, Stonehenge

Under utgravningen fant arkeologene bl.a. en massegrav for voksne og barn.

© Cotswold Archaeology