Flådde katter leder arkeologer på sporet av hedensk ritual

Drev beboerne i området rundt El Bordellet i Spania med hedenske ritualer i middelalderen? Det spør arkeologer seg nå om etter funnet av 900 knokler fra flådde katter.

Rundt 900 kattebein er funnet i El Bordellet.

© L. Lloveras et al./International Journal of Osteoarchaeology

I El Bordellet øst i Spania har arkeologer funnet ni hull med etterlatenskaper fra begynnelsen av middelalderen.

Funnet har fått dem til å mistenke at det har funnet sted hedenske ritualer i området.

For et av hullene skiller seg ut fra de andre: Det inneholder ikke mindre enn 900 knokler fra flådde katter som er 1000 år gamle.

Tegn på rituelle handlinger

Arkeologer har tidligere funnet spor av hedenske ritualer rundt Barcelona, der katter ble ofret sammen med andre dyrene.

Arkeologene mistenker at de flådde kattene i El Bordellet også har vært en del av slike ritualer, fordi man sammen med katteknoklene har funnet et hestekranium, et geitehorn og eggeskall.

"Nettopp disse tingene er tett forbundet med rituelle handlinger i middelalderen og i tiden etter", sier zoologisk arkelolog Lluís Lloveras ved universitetet i Barcelona, som leder undersøkelsen av knoklene, til LiveScience.

Katteskinn ble til jakker

Det er blant annet antall skjæremerker på knoklene og merkenes plassering som har fått arkeologene til å konkludere at kattene er flådd.

Flåing av katter var ikke et ukjent fenomen i middelalderen, der katteskinn blant annet ble brukt til å lage jakker. Men det nye kattefunnet peker altså i en mer rituell retning.

Lluís Lloveras håper at det snart blir mulig å oppklare hva som har foregått på området ved El Bordellet.

"Vi venter på nye funn", sier han.