Flyskanninger avslører 24 skjulte strukturer i Amazonas

Laserskanninger av Amazonas har avslørt 24 ukjente strukturer som ble bygget for mer enn 500 år siden. Og det er bare begynnelsen. Forskerne anslår at det skjuler seg minst 10 000 flere under tretoppene.

Amazonas, LiDAR, prekolombiansk

Funn av slike jordvoller er tegn på at mennesker har bearbeidet jorden - vanligvis for å drive jordbruk.

© Mauricio de Paiva

Med sine 5 500 000 km2 tett tropisk vegetasjon er Amazonas verdens største regnskog. Fra luften ser området ut som et ensartet, tett og frodig dekke av trær og planter.

Men under det tette løvtaket skjuler det seg spor etter en eldgammel sivilisasjon. Ved hjelp av avansert teknologi har arkeologene avdekket 24 hittil ukjente rester av strukturer som landsbyer, seremonisteder og monumenter fra før Columbus gikk i land i Amerika.

Den brasilianske forskeren Vinicius Peripato og teamet hans har avdekket jordvollene ved hjelp av LiDAR, en spesiell radar som fungerer ved at et fly sender laserstråler ned mot bakken og bruker dem til å måle hvor høyt bakken ligger. På den måten kan forskerne oppdage selv små endringer i terrenget og dermed oppdage strukturer som ligger skjult under tretoppene.

For sikkerhets skyld har forskerne også brukt en algoritme som er trent opp med data fra hundrevis av kjente jordvoller for å forutsi om det er sannsynlig at det har bodd mennesker der lasermålingene indikerer at det har gjort det.

Kombinasjonen av LiDAR-målinger og algoritme gir en høy grad av sikkerhet for at disse jordvollene faktisk ble skapt av de innfødte samfunnene som har holdt til i området gjennom 12 000 år.

Innbyggerne var dyktige jordbrukere. Arkeologer har funnet bevis for at det ble dyrket avlinger som mais, søtpotet og squash her allerede for 4500 år siden.

Det vellykkede jordbruket ga grobunn for små samfunn som satte de varige sporene i landskapet som LiDAR-teknologien nå avslører.

Amazonas, LiDAR, prekolombiansk

Erfaring med å dyrke jordbruksland gjorde det mulig for befolkningen i amazonasregionen å bygge solide og holdbare jordvoller.

© Mauricio de Paiva

Amazonas er fullt av glemte fornminner

De 24 bosetningene er bare begynnelsen. Så langt har forskerne bare undersøkt cirka 0,08 prosent av regnskogens samlede areal.

Men ved å sammenligne de nåværende funnene med lignende studier har forskerne kommet frem til at Amazonas-jungelen sannsynligvis skjuler et sted mellom 10 272 og 23 648 andre strukturer.

Ifølge forskerne understreker funnene behovet for å bevare den utrydningstruede regnskogen.

"Det er ironisk at moderne avskoging fjerner selve bevisene på prekolumbiansk arealbruk, ettersom disse menneskene var i stand til å forandre landskapet uten å drive med skogrydding i stor skala", heter det i studien, som kan leses i tidsskriftet Science.