Helena Motycková

For 4000 år siden betalte vi med økser og armbånd

Arkeologiske utgravninger i Vest-Europa har avslørt at våre forfedre kunne betale med en slags euro allerede for 5000 år siden – uansett om de reiste til Polen, Sveits eller Tyskland.

Øksehoder og armringer er noen av de hyppigste funnene fra bronsealderen. Nå har nederlandske arkeologer undersøkt over 100 funn fra bronsealderen og mener at de har avslørt en 4000 år gammel europeisk fellesvaluta.

Funnene, som er gjort i Danmark, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Østerrike og Sveits, er nemlig forbløffende ens, forklarer assisterende professor Maikel Kuijpers fra universitetet i Leiden:

“I forhistorisk tid ble ringer og øksehoder av bronse brukt som euroer. Disse funnene fra yngre bronsealder var standardiserte både i form og vekt – og ble brukt som en tidlig form for penger.”

Øksehoder av bronse og ens fremstilte bronseringer finnes i så godt som alle vesteuropeiske museer.

© Maikel Kuijpers

Når fortidens handelsreisende møttes, hadde de ingen vekter å veie betalingsmidlene på, men nederlandsk forskning viser at 70 pst. av de undersøkte ringene veide så tett på 195 gram at de handlende ikke kunne merke forskjell med bare nevene.

“Først senere – halvveis gjennom bronsealderen – dukket det opp nøyaktige vekter. Og så begynner arkeologene å finne tynne stenger av bronse,” forklarer Kuijpers.

Stengene ble brukt til å brekke av et stykke så den helt nøyaktige mengden bronse kunne skifte hender.

Forskerne hefter seg også ved at det ofte ligger ens øksehoder og armringer i nedgravde skatter fra bronsealderen. Dette styrker teorien om at de ble brukt som betalingsmidler.