Forskere slåss om Pompeiis ruiner

Pompeii er en arkeologisk gullgruve hvor det blir brukt millioner på utgravninger og undersøkelser hvert år. Men en gruppe vulkanologer roper nå varsko og mener at utgravningene gjør mer skade enn gavn.

Skjelettet av en romer tatt av den pyroklastiske skyen som rullet inn over Pompeii.

© Shutterstock

Sinnene er igjen satt i kok i Pompeii, hvor arkeologer og vulkanologer slåss om retten til den unike romerske byen som ble dekket av aske og stein under vulkanen Vesuvs utbrudd i 79 e.Kr.

Konflikten begynte i 2012, da EU og den italienske regjeringen ga over 100 millioner euro i støtte til et enormt restaureringsprosjekt som skulle stoppe forfallet byen hadde opplevd siden 1950-tallet. I 1956 var 64 bygninger åpne for offentligheten, i 2010 var tallet nede i 10.

Vulkanologer føler seg tilsidesatt

Nå er Pompeii full av arkeologisk aktivitet, men vulkanologene er ikke glade for de mange utgravningene. De frykter at materiale som kan gi kunnskap om det opprinnelige utbruddet vil bli ødelagt. En kunnskap som vil kunne brukes til å beskytte de 600.000 menneskene som i dag lever i Vesuvs skygge.

Forskerne er så frustrerte at de har skrevet et åpent brev til tidsskriftet “Nature” hvor de uttrykker sin bekymring.

“De (arkeologene, red.) forstår ikke at de i ly av sin entusiasme for arkeologi utfører vandalisme mot vulkanologien“, forteller Roberto Scandone, professor i vulkanologi ved Roma Tre Universitet.

Forskerne er også utilfreds med at de er nektet adgang mange steder i den antikke byen, selv om mediefolk blir invitert inn når arkeologene gjør et funn.

Samarbeid i Napoli

Pompeiis Arkeologiske Park understreker at de samarbeider med vulkanologene på Napoli Universitet. Dessuten håper de at den antikke byen er stor nok til begge forskningsretninger.