Shutterstock
Aztekertempel, fjell

Forsvunnet tempel funnet på en ensom fjelltopp i Mexico

Alle utenfor den meksikanske byen Atlixco var overbevist om at legenden om et hellig aztekertempel på toppen av det lokale fjellet var en myte. Men endelig fikk arkeologene lov til å grave.

I byen Atlixco i det sentrale Mexico har det i årevis versert rykter om et forsvunnet tempel som ble bygget flere hundre år før de spanske conquistadorene ankom på begynnelsen av 1500-tallet.

Ifølge en lokal legende ble tempelet opprinnelig bygget på toppen av San Miguel-fjellet, der det i dag står et katolsk kapell viet erkeengelen Mikael.

Til tross for de vedvarende ryktene har det aldri blitt funnet noen arkeologiske bevis på det legendariske tempelet, og arkeologene trodde det bare var en myte - helt til nå.

Nylige undersøkelser utført av det meksikanske kulturdepartementet gjennom det nasjonale instituttet for antropologi og historie (INAH) har avdekket spor etter tempelets eksistens.

De første bevisene dukket opp under en restaurering av kapellets belysning og av stiene som går opp på fjellet. Et forskerteam, koordinert av INAH-arkeologene Miguel Medina Jaen og Carlos Cedillo Ortego, fant mystiske gjenstander i bakken - steinredskaper, smykker og leirkar. De skjønte raskt at de ikke var laget av spanjoler.

Gjenstandene stammet fra det mesoamerikanske nahua-folket og var over 1000 år gamle. Arkeologene fant også spor etter jord- og steinfyllinger, sannsynligvis et forsøk på å jevne ut den steinete fjelltoppen.

Tempelet var skjult bare 25 cm under bakken

Etter de første funnene fikk forskerne lov til å undersøke i og rundt atriet i selve kapellet. Ikke mer enn 25 cm ned i jorden fant de rester av et kalksteins- og sandgulv fra et gammelt tempel som var betydelig eldre enn det kristne kapellet. Forskerne fant også spor etter et lignende prekolumbiansk gulv 90 cm under bakken under en annen utgravning ved den ene veggen i kapellet.

Ifølge INAH bekrefter funnene at "det faktisk fantes et teocalli (teocalli betyr tempel på aztekernes språk nahuatl, red.) på toppen av fjellet San Miguel, og at det hadde minst to byggefaser".

Utgravningen like utenfor kapellet avdekket spor etter mer enn 1000 år gamle gulv.

© INAH

Nøyaktig når det gamle tempelet ble jevnet med jorden er ukjent, men det skjedde sannsynligvis i forbindelse med byggingen av kapellet som nå pryder toppen av San Miguel-fjellet. Det katolske kapellet ble bygget på 1700-tallet og er i dag et av Atlixcos mest markante landemerker med sin vakre gule og hvite fasade.

Kapellet er også en del av den årlige Huey Atlixcáyotl-festivalen. Her feirer man områdets førkolumbiske historie med dans, sang og musikk som stammer fra nahua-folket.

Under festivalen danser en stor gruppe opp på San Miguel-fjellet, og foran kapellet kåres årets "Xochicihuatl" (blomsterkvinne). På denne måten har katolsk kultur og urfolkskultur vært knyttet sammen i årevis. Forbindelsen understrekes ytterligere av arkeologenes nye funn av fjellets opprinnelige tempel.

Arkeologene jakter på tempelguden

Det er foreløpig uklart hvilken gud tempelet var viet til. Arkeologene mener at gudene Quetzalcóatl (guden for visdom, død og gjenoppstandelse), Tláloc (regnguden) eller Xōchipilli (guden for lek, dans og festligheter) er de mest sannsynlige.

Det kreves imidlertid ytterligere utgravninger før man kan trekke noen endelige konklusjoner.

"Sporene som kan avklare hvilken guddom som ble tilbedt her, ligger fortsatt under kapellet", skriver INAH i sin pressemelding. "Selv med denne auraen av mystikk vil vår arkeologiske bekreftelse av den gamle legenden bidra til å styrke identiteten til lokalbefolkningen i Atlixco."