Georadar finner begravd vikingskip i Halden

Arkeologer har gjort et sensasjonelt funn i Halden kommune av blant annet spor etter et intakt vikingskip og flere langhus.

Vikingskipet har vært brukt som gravsted for en mektig person i vikingsamfunnet.

Undersøkelser rundt gravminnet Jellhaugen i Halden kommune har avslørt spor etter et intakt vikingskip.

“Funnet ser utrolig spennende ut. Vi har bare tre godt bevarte vikingskipsfunn, så dette vil garantert få stor historisk betydning”, uttaler avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Knut Paasche.

Første vikingskip på over 100 år

De tre tidligere vikingskipene som er gravd ut i Norge er alle konservert og stilt ut i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. De ble funnet i henholdsvis 1867, 1880 og 1904, så arkeologene har god grunn til å være begeistret.

“Dette nye skipet vil utvilsomt være av stor historisk verdi, ettersom vi vil kunne undersøke det med alle den moderne arkeologiens muligheter”, ut­dyper Paasche.

Omkring 20 meter langt

Skipet ligger bare en halv meter under jorden og er vurdert til å være rundt 20 meter langt. Eliten i vikingenes samfunn, for eksempel konger, ble til tider begravd i skip, og det mener arkeologene er tilfellet her.

De er imidlertid fortsatt svært påpasselige med å foreta utgravninger, fordi de ikke vet hvordan skipets gamle treverk vil ­reagere når det kommer opp av bakken.

I stedet skal hele området undersøkes ytterligere med metoder som ikke ødelegger jorden for å fastslå akkurat hvor stor gravplassen er, og hvordan gjenstandene ligger i graven.

Foruten skipet har undersøkelsene også påvist spor etter flere gravhauger samt fem langhus, hvorav noen er imponerende store.