Graffiti omskriver Pompeiis historie

Nylig oppdaget graffiti på en husmur i Pompeii kan løse gåten om akkurat når vulkanen Vesuv gikk i utbrudd og begravde byen i aske.

Den nye graffitien som er funnet i Pompeii sier: “17. oktober spiste han altfor mye.”

© Parco Archeologico di Pompei

Selv om det er bred enighet blant historikere og arkeologer om at Pompeii ble ødelagt i år 79 e.Kr., har den nøyaktige datoen vært heftig debattert siden 1800-tallet. Men nå har arkeologer funnet graffiti i byen som tyder på at gåten kan være løst.

Funn stemte ikke overens med kildene

Den primære kilden til utbruddet er den romerske historikeren Plinius den yngre, som skrev ned sine opplevelser rundt 25 år etter at byen ble ødelagt. Ifølge Plinius skjedde utbruddet 24. august, men funn av blant annet druer og granatepler, som ble plukket om høsten tyder på at det ikke var sommer da byen ble begravd.

Ettersom Plinius’ tekst bare eksisterer i kopierte eller oversatte utgaver, har eksperter i årevis argumentert for at datoen må være nedskrevet feil på et tidspunkt i antikken.

Romersk håndverker kom med løsningen

Den nyfunne graffitien, skrevet på latin, er et av de hittil mest håndfaste eksemplene på at dette må være tilfellet. Direkte oversatt lyder teksten: “17. oktober spiste han altfor mye.”

Hvem dette hentyder til, vites ikke, men teksten var sannsynligvis skrevet av en av håndverkerne som var i gang med å renovere huset. Den inneholder ikke noe årstall, men ettersom den er skrevet med trekull, som raskt ville ha blitt visket ut, kan den ikke ha vært påført muren særlig lenge før utbruddet.

Nå mener arkeologene derfor at den mest sannsynlige datoen for Vesuvs utbrudd er den 24. oktober.