Shutterstock
Slædehund, Grønland, oldgammel

Grønlandshundene er eldgamle

Knokler som er funnet i Øst-Sibir avslører at trekkhunder trakk rundt på menneskets byttedyr for 9500 år siden.

Nye studier av arvemassen hos grønlandske trekkhunder har vist at rasen er langt eldre enn forskerne før har trodd.

Den gjengse oppfatningen var at rasen oppsto i tiden rundt Jesu fødsel, men nå skal hundenes fødselsår rykkes minst 7500 år bakover i tid.

Resultatet har kommet etter at forskerne har sammenlignet arvemassen hos nåtidens trekkhunder med arvemassen fra 9500 år gamle hundebein fra den russiske øya Zhokov i Øst-Sibir-havet.

Undersøkelsen avslørte at de grønlandske trekkhundene stort sett er identisike med sine gamle artsfeller i Sibir:

"Våre analyser viser at fortidshundene var nær beslektet med nåtidens trekkhunder. Dette er i seg selv stort, for det rokker ved hele vår forståelse av når mennesker begynte å holde hunder," forklarer postdoc Mikkel Holger Strander Sinding fra Trinity College i Dublin.

Slædehund, Grønland, rigtig slæde, oldgammel

Grønlendingene bruker hunder til å trekke sleder den dag i dag.

© Shutterstock

Hundene fraktet isbjørner og reinsdyr

Ut over de gamle hundeknoklene har forskerne også funnet rester etter noe de mener kan være hundesleder. Sledene har sannsynligvis vært brukt til å frakte dyr som isbjørner og reinsdyr.

Forskerne gjetter på at det også den gang var hundene som trakk sledene med vilt menneskene hadde felt.

På bakgrunn av studiet argumenterer Mikkel Sinding for at man skal gjøre en innsats for å bevare Grønlands trekkhunder:

"I en tid da den opprinnelige kultur er skjøvet til side mange steder i verden, er det godt å se at noen tradisjonelle hunder fremdeles har et sted hvor de hører hjemme."