University of Aberdeen
Pembroke Castle

Grotte under middelalderborg skjulte utrolig funn

Under det berømte Pembroke Castle skjuler det seg en hule som var stengt for omverdenen i århundrer. Nå har arkeologene begynt å grave her, og de jubler allerede over det de har funnet.

Det var verken et forrådskammer eller et fangehull som møtte arkeologer fra universitetet i Aberdeen da de nylig undersøkte en stor hule under middelalderborgen Pembroke Castle i Wales.

I den store Wogan-grotten under borgen fant de spor etter de tidligste Homo sapiens i Storbritannia – som går helt tilbake til midten av siste istid for rundt 50 000 år siden.

I hulen har arkeologene funnet steinredskaper og dyreknokler som minner om redskaper som er funnet andre steder i Europa, og som man vet har blitt brukt av Homo sapiens.

Funnene er spesielt viktige fordi det er utrolig få spor etter de første Homo sapiens i England, og de ble alle gravd ut på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Med moderne teknologi kan arkeologene grave ut de nye funnene på en mer skånsom måte.

Nye verktøy kan gi helt annen innsikt

Så langt har arkeologene bare gravd ut en liten del av den store grotten under Pembroke Castle.

Men arbeidet fortsetter i løpet av sommeren, og funnene har allerede vært så betydelige at arkeologene ikke nøler med å kalle grotten en av de viktigste i Storbritannia.

Dr. Rob Dinnis, som var med på å lede utgravningen, uttalte etterpå:

«Vi kan nå bruke moderne arkeologiske metoder for å lære mye mer om denne viktige perioden. Når nøyaktig var det disse menneskene kom til Storbritannia? Hvor kom de fra, og hvordan levde de i istidens miljø? Vi kan nå prøve å svare på denne typen spørsmål, takket være denne fantastiske grotten.»

Og la til: «Det er en stor grotte, og vi har knapt skrapt på overflaten. Hvem vet hva mer vi kan finne i årene som kommer?»

Pembroke Castle

Pembroke Castle tilhørte blant annet William Marshall, som var en av de mektigste ridderne i 1100-tallets Storbritannia.

© Shutterstock