Ivoire Angers/Deloys

Håndverkere fant gullskatt i veggen

Fransk ektepar fikk seg en kjempeoverraskelse da det gamle huset deres skulle renoveres.

I 2019 hyret et ektepar i den nordvestfranske byen Plozévet tre håndverkere til å renovere huset sitt. Den slags kan bli en dyr foreteelse, særlig når det dreier seg om eldre eiendommer, men i dette tilfellet skulle det vise seg å være alle tiders forretning.

I en av veggene i huset fant håndverkerne nemlig et lite skrin fullt av gullmynter.

“Skrinet var satt inn i muren mellom steinene”, forklarer husets eier, François Mion.

Noen dager etter dukket enda flere gullmynter opp i en gammel pung. Nå er funnet blitt lagt ut for salg for en mindre formue.

Myntene er svært godt bevart etter vel 300 års innemuring. Den sjeldneste av dem ventes å innbringe bortimot 140.000 NOK på auksjon.

© Ivoire Angers/Deloys

Håndverkerne blir godt betalt

I alt fant håndverkerne 239 gullmynter, hvorav 216 stammet fra Ludvig 14.s regjeringstid (1643-1715) og de resterende 23 fra dennes fars (Ludvig 13., 1610-1643) periode.

Fordi ekteparet kjøpte huset før 2016, er skatten ikke omfattet av en ny lov som gjør den slags funn til kulturminner og statens eiendom. Ekteparet har allerede besluttet å dele halvparten av inntektene fra auksjonen med de tre håndverkerne. Likevel burde det være rikelig igjen til å dekke utgiftene til renoveringen av huset.

Samlet vurderes myntskatten å kunne innbringe ekteparet mellom 2,4 og 3 mill. NOK.
Deler av huset deres stammer helt tilbake fra 1200-tallet og har i århundrer vært bebodd av lokale kjøpmenn, så myntene har trolig tilhørt en rik kjøpmann fra 1600-tallet.