Foundations Archaeology
Gloucestershire høvding grav

Høvding begravet ved siden av sittende mann

For 4200 år siden ble en mektig høvding stedt til hvile, og rett over ham begravde folkene hans en annen mann – i sittende stilling.

To høyst usedvanlige graver har dukket opp i Gloucestershire i det sørlige England. I den første graven lå skjelettet av en mann som etter gravgavene å dømme var en høvding.

Men kun to meter unna fant arkeologene de jordiske restene av en eldre mann som tilsynelatende har våket over høvdingen i de siste 4200 årene.

“Han har trolig blitt bisatt i en sittende stilling, noe som er uten sidestykke i Storbritannia”, forklarer Andrew Hood fra Foundations Archaeology til HISTORIE.

Høvdingegrav Gloucestershire

De to mennene lå begravet i en 1-1,5 m dyp ringgrøft som sannsynligvis har hatt en “magisk” betydning - en slags hellig ring som er typisk for klokkebegerkulturen. Høvdingen (Primary Burial) lå i ringens sentrum, og den eldre mannen (Secondary Burial) lå begravet to meter fra høvdingen.

© Foundations Archaeology

Brakte bronsealderen til England

Undersøkelser viser at den eldre mannen var 50-60 år på dødstidspunktet. Men hva han døde av er uvisst.

Ifølge Hood tilhører begge mennene den såkalte klokkebegerkulturen. Tidligere undersøkelser har vist at folk fra denne kulturen nådde England rundt år 2400 f.Kr., der man tror de introduserte bruken av kobber og bronse.

Karbon 14-analyser viser at de to mennene døde rundt 200 år senere, da kulturen hadde spredt seg over store deler av England.

Høvding Gloucestershire

Den eldre mannen som var begravet ved siden av høvdingen var ca. 60 år da han døde. Han ble begravet sittende på en avsats med bein og føtter (gul pil) dinglende ned i et dypt hull. Av hans overkropp er kun bekkenet (gul pil) bevart, noe som skyldes at en plog har knust resten på et eller annet tidspunkt.

© Foundations Archaeology

Gåten vil muligens aldri bli løst

Høvdingen ble bl.a. begravet med fire kuhuder, en kobberdolk og en håndleddbeskytter av stein. De fire kuskinnene hadde dengang meget stor verdi, hvilket viser at høvdingen har hatt usedvanlig høy status.

Til gjengjeld fikk den eldre mannen kun ett enkelt kuskinn med seg i graven.

Ifølge Hood kan de to mennene ha blitt begravet på samme tid. Det er derfor mulig at den eldre mannen – frivillig eller ufrivillig - ble ofret for å følge høvdingen til dødsriket.

“Vi har ingen beviser, men omstendighetene tatt i betraktning kan man ikke fullstendig avvise muligheten”, forklarer Andrew Hood.

I de hittil få tilfellene hvor avdøde verden over har blitt funnet sittende, har de ofte blitt tatt for å være prester eller sjamaner. I bronsealderens Sibir ble sjamaner begravet i delvis sittende stilling.

Men om det også gjelder den eldre mannen er det ifølge Hood umulig å si: “Så han vil nok forbli en gåte”.