T.W. Plummer, J.S. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

Homo-slekten var ikke de første til å bruke sofistikerte redskaper

2,9 millioner år gamle steinredskaper funnet på en slakteplass i Kenya har fått forskerne til å sperre opp øynene – for de er brukt av et apemenneske som forskerne ikke ante hadde den slags evner.

Ved bredden av Victoriasjøen i Kenya har arkeologer funnet flere hundre steinredskaper som gir et sjeldent innblikk i hvordan de tidligste menneskene og deres nære slektninger levde.

De 330 ulike gjenstandene i utgravningen er opp mot 2,9 millioner år gamle og lå sammen med et par mystiske jeksler og flere tusen skadde dyreknokler, noe som gjenåpner diskusjonen om hvem som brukte de første steinredskapene til å jakte på store dyr.

De eldste steinredskapene antas å være 3,3 millioner år gamle og ble oppdaget på en utgravning kalt Lomekwi 3, også i Kenya, tilbake i 2015.

Men de nyoppdagede redskapene, som er funnet ved den såkalte Nyayanga-utgravningen opp mot Victoriasjøen, er langt mer sofistikerte og hører til en spesiell teknikk som ellers tidligere har blitt koblet sammen med fremkomsten av Homo-slekten, som også omfatter vår egen art, Homo sapiens.

Redskapene er opp mot tre millioner år gamle, og forskerne tror at de tidligste menneskeartene kan ha brukt dem til å skjære ut kjøtt og spise det rått.

© T.W. Plummer, J.S. Oliver, and E. M. Finestone, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

Derfor overrasket det også forskerne da de fant to jeksler fra en utdødd menneskeape kalt Paranthropus, som er en nær slektning av våre direkte forfedre, i en utgraving som samtidig ser ut som en slakteplass for større dyr.

«Antakelsen blant forskere har lenge vært at bare slekten Homo, som mennesker tilhører, var i stand til å lage steinredskaper», forteller Rick Potts, som er seniorforsker bak studien, i en pressemelding. «Men å finne Paranthropus sammen med disse steinredskapene åpner opp for et fascinerende detektivarbeid», sier han.

Forskerne utførte også mikroskopiske analyser av slitemønstrene på steinredskapene for å avklare hvordan de ble brukt. Blant verktøyene fant de også knokler fra minst tre forskjellige flodhester, hvorav to av de ufullstendige flodhestskjelettene hadde kuttmerker på ribbein og skinnebein, og viste dermed tegn til slakting.

Jeksler

Blant 1776 dyreknokler og 330 steinredskaper fant arkeologene også to jeksler fra arten Paranthropus, som er menneskets evolusjonære slektning.

© S. E. Bailey, Homa Peninsula Paleoanthropology Project

Dermed skyver også funnene de første bevisene på jakt på store dyr minst 600 000 år tilbake i tid, og forskerne mener at resultatene tyder på at redskapene var avgjørende for at de tidlige menneskelignende artene kunne få tilgang til vanskelig tilgjengelig mat, som for eksempel flodhester.