Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority

Hornet figur er kanskje månegud

Et par svake avtegninger på en stein har avfødt en ny teori om et for lengst forsvunnet kongerike.

Et 3000 år gammelt fort har blitt funnet på Golan-høydene av israelske arkeologer.

Inne i fortet har de funnet en stein med to inngraverte figurer som har horn på hodet.

Israel erobret Golan-høydene fra Syria i 1967, og områdets status er fortsatt omstridt i dag. Funnet ble gjort i forkant av oppførelsen av et nytt boligområde.

Ifølge den statlige myndigheten for fortidsminner, Israel Antiquities Authority, stammer komplekset fra 1100-900 f.Kr. Fortet er oppført i steinarten basalt, og murene er omtrent 1,5 m tykke.

I ruinene har arkeologene bl.a. funnet perler, keramikk, en ring og en bit av en ødelagt kvinnefigur som holder en tromme.

Figurene med horn på hodet kan forestille en eldgammel mesopotamisk månegud.

© Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority

Golanhøydene kan ha tilhørt eldgammelt kongerike

Det mest spektakulære funnet har de israelske forskerne gjort på en stor stein: Her kan de ane en avbildning av to figurer med utstrakte armer og horn på hodet.

Motivet er det samme som det som ble funnet på en figur fra byen et-Tell i 2019.

Enkelte arkeologer tror at et-Tell i oldtiden het Bethsaida, og at byen var hovedstad i kongeriket Geshur – en nabostat til Israel.

Hvis denne tolkningen er korrekt, viser funnet av de hornete figurene at oldtidens Geshur også regjerte over Golan-høydene, hvilket ingen funn tidligere har antydet.

I en uttalelse til avisen Haaretz anslår de israelske arkeologene at figurenes horn muligens skal forestille halvmåner.

I så fall er det sannsynlig at figurene forestiller en mesopotamisk månegud.