Hundrevis ble drept i gåtefullt slag

For første gang tallfester arkeologer hvor mange krigere som mistet livet i et grufullt jernalderslag i Danmark.

Ved Alken Enge øst på Jylland har lokale samlet inn beinrester siden 1960-årene.

Flere hundre mennesker ble drept i et blodig oppgjør mellom germanske stammer i det østlige Jylland rundt Kristi fødsel. Det skriver danske arkeologer i tidsskriftet PNAS.

“Vi har belegg for å si at minst 380 mennesker ble drept. Men det kan ha vært snakk om over 1000”, forteller utgravningsleder Ejvind Hertz.

Det største germanske slaget

Dermed tyder alt på at slaget mellom de rivaliserende stammene var noe helt spesielt.

“Det ble utkjempet større slag i perioden, men alle involverte romerne. Dette slaget var trolig det største maktoppgjøret mellom germanske stammer”, utdyper Hertz.

Helt uten betydning var ikke romerne, for alt tyder på at slaget fant sted på bakgrunn av Romerrikets ekspansjon.

Da romerne rykket lenger mot nord, fordrev de nemlig flere germanske stammer som var bosatt i Sentral-Europa. De fordrevne vandret nordover og havnet i kamp med andre germanere som holdt til i det som i dag er Danmark.

Venter på DNA-resultater

Selv om arkeologene etter hvert har dannet seg et bilde av hva som foregikk på slagmarken for rundt 2000 år siden, er mye fortsatt uvisst. For eksempel er det uklart akkurat hvor de kjempende germanske stammene kom fra.

“Men vi har sendt knokler til DNA-analyse, og vi håper at vi snart får noen resultater”, forklarer Ejvind Hertz.