Archaeological Institute of Kashihara
Demonsverd

Hva var et demonsverd?

Under utgravningen av en gravhaug gjorde japanske arkeologer store øyne da et nesten 2,5 m langt sverd dukket opp av jorden. Og våpenet var ikke beregnet på dødelige fiender.

Under arbeidet med å grave ut en gravhaug fra 300-tallet øst for Osaka gjorde japanske arkeologer et «enestående og spennende» funn i desember 2022: Nedgravd i et tykt leirelag lå et såkalt demonsverd.

Det 2,37 meter lange våpenet er det største som noen gang er funnet i Øst-Asia, og er ifølge forskerne for stort til å brukes i kamp – i hvert fall i denne verden. I stedet hadde trolig sverdet, som har et lett bølget blad, stor rituell betydning og skulle beskytte sin eier i døden.

Ifølge japansk tro ville oni (demoner) og yurei (spøkelser) forsøke å kapre den avdødes sjel under reisen til livet etter døden, og den avdøde kunne bruke det enorme demonsverdet for å beseire mørkets krefter.

Sammen med sverdet lå også et stort bronsespeil – et verktøy som også er kjent for sine beskyttende egenskaper mot onde ånder.

Japansk bronsespeil

Bronsespeilet var formet som et skjold og er det største av sitt slag som noensinne er funnet i Japan.

© Archaeological Institute of Kashihara

Kjempegrav inneholdt viktig person

Sverdet ble funnet i en såkalt kofun – en japansk gravhaug. De største av disse gravhaugene ble brukt til å gravlegge viktige personer i Japan på 200–500-tallet.

Kofunen som demonsverdet ble funnet i, måler hele 109 meter i diameter og har derfor sannsynligvis tilhørte et medlem av den politiske eliten i Japan. Siden et demonsverd også var ekstremt kostbart å lage, må eieren ha vært både svært mektig og velstilt. Et åpenbart forslag er at han var en lokal hersker med nære bånd til keiseren.

Arkeologer har gravd i gravhaugen siden 2018 og har tidligere funnet en ca. fem meter lang kiste. Håpet nå er at undersøkelser av kisten kan avsløre mer om demonsverdets eier.

Demonsverd

Det 2,37 meter lange sverdet er fortsatt innkapslet i leire og må gjennomgå restaurering før det kan bli utstilt.

© Archaeological Institute of Kashihara