Nataliya Shestakova
Arkeolog utgraver skjelett.

Hvordan blir arkeologiske funn datert?

Når arkeologer har brukt måneder og år på å grave ut et funn, kommer turen til det vanskeligste: dateringen av funnet.

Forskerne har flere metoder for å vurdere alderen på arkeologiske gjenstander.

Den eldste metoden er såkalt relativ datering, hvor forskere kan gi en overordnet – om enn litt unøyaktig – vurdering av alderen. Det kan f.eks. gjøres ved å sammenligne nye funn med tidligere funn som forskerne kjenner alderen på.

En annen klassisk metode er å undersøke jordlagene der funnene er gjort. De eldste gjenstandene vil typisk være nederst, og på denne måten kan forskerne datere funn fra forskjellige perioder i forhold til hverandre. Denne metoden ble bl.a. brukt til å datere oldtidsbyen Troja.

Slik blir funnenes alder avslørt

Forskerne kan velge mellom forskjellige metoder til datering av arkeologiske funn. Noen av de mest populære er karbon-14-datering, årringsdatering og stratigrafi.

Dodezeerol
© Google Cultural Institute

Karbon-14

Organismer absorberer karbon-14 fra miljøet. Ved å måle mengden karbon-14 kan forskerne anslå når en organisme døde.

Google Cultural Institute

Doorsnede van boomstam met jaarringen
© Shutterstock

Årringer

Alderen på treverk kan bestemmes ved å analysere årringene. Hvert år får treet en årring, hvis bredde varierer etter bl.a. vær og geografi.

Shutterstock

Archeologische opgraving met bodemlagen
© Mario Modesto Mata

Stratigrafi

Ved å analysere jordlag kan forskerne vurdere den innbyrdes alderen mellom gjenstander som er funnet i forskjellige jordlag under utgravningen.

Mario Modesto Mata

Atomer avslører dødstidspunkt

Hvis forskerne ønsker mer presise dateringer, må de ty til naturvitenskapen.

F.eks. kan organiske funn – bl.a. et skjelett – dateres ved å måle mengden av karbon-14 i materialet. Levende organismer absorberer karbon-14 fra omgivelsene, men fra dødsøyeblikket vil mengden av stoffet begynne å synke. Derfor kan forskerne beregne når en organisme døde ved å måle mengden av karbon-14.

Er funnet av treverk, kan forskerne også se på bredden av årringene i treet og regne seg frem til når treet ble felt.
I noen tilfeller kan forskerne datere funnet helt ned til seks måneder og fastslå hvor treet stammer fra.