Irene holdt smøret ferskt i en myr

Nye undersøkelser viser at irene helt tilbake til for 3500 år siden la smør i myra for å konservere det. Skikken fortsatte i flere tusen år.

Denne klumpen med myrsmør på 13,5 kg, samt trebutten den ble funnet i, er datert til mellom 360-200 f.Kr.

© Shutterstock & Museum of Ireland

Smørproduksjon kjennes helt tilbake fra 2500 f.Kr., der sumeriske steintavler forestiller kjerning av smør. Men hvordan smøret ble holdt kaldt har forskerne vært mer i tvil om.

Nå avslører et nytt studium fra University College Dublin og National Museum of Ireland, at bønder allerede for 3500 år siden brukte myra til å sikre at smøret ikke ble harskt.

Myra var perfekt til smør

Med sitt lave oksygeninnhold og høye syrebalanse var den kalde myra perfekt til å holde smøret ferskt. Det ble senket ned i store trebutter som ble dekket med lær.

Her kunne det ifølge irske forskere ligge i flere hundre år før det ble til den harde, uspiselige massen av forsteinet smør som er funnet i den irske myra de siste årene. Forskerne mener imidlertid også at noe av smøret kan ha vært lagt i myra som ofringer eller for å gjemme det.

Klumpene veier opptil 60 kg

I alt 32 forsteinede smørklumper, hvorav de tyngste veier opptil 60 kg, har forskerne datert med karbon-14 metoden. Den eldste stammet fra 1745-1635 f.Kr., men undersøkelsene viste også at irene i middelalderen fortsatt la smør i myra.

Forskerne har også undersøkt smørets kjemiske sammensetning for å sikre seg at det var snakk om smør og ikke dyrefett. Dette var mulig å bekrefte i 29 av de 32 smørklumpene.