Shutterstock

Jegerfolk dyrket bananer i terrasser

Arkeologer har funnet spor etter banandyrking på en australsk øy. Funnet snur opp ned på forskernes syn på kontinentets opprinnelige befolkning.

Ny forskning i regi av Australian National University avslører at den opprinnelige befolkningen i Australia ikke utelukkende levde som jeger-samlere, slik vitenskapen har trodd til nå.

En arkeologisk undersøkelse på den nord-australske øya Mabuyag har vist at innbyggerne på øya dyrket bananer for ca. 2000 år siden.

Forskerne fant spor etter menneskeskapte terrasser på øyas skråninger. Spørsmålet var hva terrassene hadde vært brukt til.

En rekke jordprøver viste klare tegn på “en intensiv kultivering av bananer i form av avleiringer av stivelsesgranulater, bananplante-mikrofossiler og trekull”, konkluderer forskerne i studien.

Australske arkeologer bak viktig oppdagelse

Vitenskapen har i årevis arbeidet ut fra en tese om at den opprinnelige befolkningen i Australia utelukkende levde som jeger-samlere. Funnet av et eldgammelt jordbruk endrer den forståelsen.

© ANU

Øy med ukjent jordbruk

Et team av australske arkeologer har funnet spor av at de innfødte på den nordaustralske øya Mabuyag dyrket bananer for 2000 år siden.

© ANU

Forsker med spesiell tilknytning

Arbeidet med å kartlegge banandyrkingen ble ledet av Robert Williams, som nedstammer fra Australias opprinnelige befolkning.

© ANU

Terrasser avslørte dyrkingen

I skråningene fant forskerne en rekke menneskeskapte terrasser. Jordprøver viste at de var blitt brukt til å dyrke bananer.

Bananer ble supplert med sjøkyr

En karbon 14-prøve av trekullet gir en omtrentlig tid for dyrkingen: Den fant sted for mellom 2145 og 1930 år siden.

Dateringen rokker ved den gjengse oppfatning at de opprinnelige innbyggerne i oldtidens Australia kun levde av mat de jaktet på eller sanket.

Andre studier de senere årene har vist at de innfødte australierne fikk rikelig med proteiner fra fisk, sjøkyr og skilpadder.

Lederen av den nye studien, arkeolog Robert Williams, konkluderer med at kosten hos oldtidens australiere var av “særdeles høy kvalitet.

En betraktning som strider mot forskernes tidligere oppfatning av at innbyggerne hadde en ensidig kost.