Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock
Jernalder: Hjelm og våpen

Jernalderen: Det hemmelige metallet som endret verden

Jern var en godt bevart hemmelighet i flere århundrer. Da hemmeligheten om jernet kom ut, demret det for verden at jern var makt. Følg spredningen av jernalderen og metallets dype innvirkning på menneskets hverdag.

Jern er langt mer utbredt i naturen enn metallene som jernalderen utfordret.

Likevel tok det noen årtusener før våre fjerne forfedre oppdaget at metall kan være mer enn bare til pynt, slik som gull og sølv.

Metall kan også være makt – som jern.

Lær alt om kreftene som ble utløst av jernalderen.

Jernalderen – den korte versjonen

Rundt år 2000 f.Kr. oppdaget mennesker i bronsealderens Anatolia (den asiatiske delen av dagens Tyrkia) kunsten å smi jern.

Metallet var sterkere enn bronse – en legering av metallene kobber og tinn, som mange bronsealderfolk måtte importere langveis fra.

Jern var også mer utbredt og kunne mange steder lettere utvinnes lokalt.

I jernalderen var jern det dominerende materialet til våpen og redskaper.

Det tok imidlertid over et årtusen før jernalderen nådde Nord-Europa – Nederlandene rundt 700 f.Kr. og Skandinavia rundt 500 f.Kr.

Europeiske historikere regner ofte jernalderen frem til det romerske imperiets sammenbrudd på 400-tallet e.Kr. – så følger yngre middelalder.

I Skandinavia regnes imidlertid jernalderen tradisjonelt frem til den særpregede vikingtiden (ca. 750–1050 e.Kr.), da en ny skipsteknologi gjorde det mulig for skandinavene å seile på plyndringstokt til fjerne land.

Oppfinnelsen av jern

Alaca Höyük – stedet for det første funnet av smidd jern.

Alaca Höyük – stedet for det første funnet av smidd jern.

© Shutterstock

Forskerne vet fortsatt ikke hvordan mennesker oppdaget at de kunne utvinne jern fra jordiske bergarter, eller hvorfor oppdagelsen fant sted i Midtøsten og ikke andre steder med jernmalm.

Men området rundt elvene Tigris og Eufrat – kjent som den fruktbare halvmånen – hadde vært verdens teknologiske kraftsenter i årtusener.

Regionen mellom Anatolia i nord og Persiabukta i sør var et arnested for blant annet jordbruk, skriftspråk og bronse.

Forsøkene med jern var dermed en naturlig forlengelse av en lang teknologisk utvikling.

Ifølge en teori ble jernet oppdaget i forbindelse med kobberproduksjon.

Mye kobbermalm inneholder mineralet kobberkis, som kan frigjøre litt jern ved smelting.

Nysgjerrighet overfor det nye stoffet kan ifølge teorien ha drevet folk i Anatolia til å oppsøke særlig rustfargede bergarter.

I den anatoliske byen Alaca Hüyük produserte en smed rundt år 2200 f.Kr. en av verdens eldste gjenstander av smijern – en dolk med gullhåndtak.

Kart over jernets gradvise utbredelse i Europa

Før 2200

Jern finnes naturlig overalt, men det er ingen spor etter jernproduksjon før ca. 2200 f.Kr.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Ca. 1600–1200 f.Kr.

Den første systematiske produksjonen av jern oppstår i Hettitterriket. Hettittene holdt lenge jernets hemmelighet for seg selv.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Ca. 1100 f.Kr.

Kjennskapet til jernproduksjon sprer seg til dagens Hellas. Via de allestedsnærværende fønikerne blir jernet til en handelsvare i området rundt Middelhavet.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Ca. 900 f.Kr.

Jernteknologien sprer seg til både Italia og sørover til Egypt og Sudan. Skyterne og andre kaukasiske folk utbrer jernet nord for Svartehavet.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Ca. 700 f.Kr.

Folkeslag nord for Alpene og opp til Nederlandene lærer å beherske jernteknologien.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Ca. 500 f.Kr

Skandinavia og Storbritannia trer også inn i jernalderen.

Jonas Sjöwall Haxø & Shutterstock

Jernet kom fra verdensrommet

En egyptisk farao i El Gerzeh i Egypt fikk en perle av jern med seg i graven rundt år 3000 f.Kr. Analyser har vist at jernet stammer fra en meteor som hadde styrtet i landet ved Nilen.

Også andre tidlige jerngjenstander er ifølge arkeologene laget av meteorjern.

Hettittenes hemmelighet

Hettittisk konge: Šuppiluliuma 2.

Den hettittiske kong Šuppiluliuma 2., som regjerte umiddelbart før «bronsealderkollapsen» (1207–1178 f.Kr.).

© Shutterstock

I det andre årtusen f.Kr. etablerte hettittene et mektig rike i Anatolia, arnestedet for jernsmiing.

Hettittene snakket et indoeuropeisk språk – fjernt beslektet med blant annet nederlandsk, skandinavisk og fransk – og de var de første som satte jernsmiing i system.

Jern hjalp hettittene til å bli Midtøstens stormakt. De fleste nabofolkene levde fortsatt i bronsealderen, noe som har fått enkelte historikere til å hevde at hettittene holdt den fordelaktige teknologien for seg selv.

De arkeologiske funnene tyder også på at jernteknologien spredte seg relativt raskt i kjølvannet av Hettitterrikets sammenbrudd rundt 1200 f.Kr.

Det første jernet nord for Alpene dukker opp på en barberkniv fra ca. 1000 f.Kr.

Selve bladet, funnet i Arnitlund i Danmark, er av bronse. Rakekniven er imidlertid dekorert med to bilder – et skip av gull og en slange av jern.

I likhet med gullet var jernet en eksotisk nyhet, kanskje importert sørfra. I den første lange perioden var jernet de fleste steder forbeholdt dekorasjoner, mens bronse fortsatt var det dominerende materialet til våpen og redskaper.

Kunsten å smi bruksgjenstander av jern spredte seg like langsomt fra Midtøsten, og område etter område kunne tre inn i jernalderen – Hellas rundt 1100 f.Kr., Italia og Sudan rundt 900 f.Kr.

Fra Sudan nådde teknologien Afrika sør for Sahara, og fra Italia krøp den langsomt nordover gjennom Alpene.

Jernets store fordeler

Smed arbeider med jern ved ambolt.
© Shutterstock

Jernets store fordel var at det var langt mer utbredt enn både kobber, tinn, sølv og gull.

I det sørlige Skandinavia kunne bøndene utvinne jern av torvmalm, en bergart som finnes i torvmyrer.

Men før en smed kunne forme jernet, måtte det varmes opp til over 1500 °C.

Dette kunne bare la seg gjøre i spesialbygde ovner som krevde mye ved og oksygen.

Smeden brukte ofte mye krefter på å vedlikeholde ilden med en blåsebelg.

Til sammenligning krevde bronsesmelting mye lavere temperaturer og kunne foregå for eksempel over et bål.

Den flytende legeringen av kobber og tinn ble ganske enkelt helt i støpeformer der bronsegjenstandene kunne størkne.

Jerngjenstander ble derimot møysommelig smidd med hammer og ambolt, noe som krevde utholdenhet og stor armstyrke.

Keltiske mestersmeder formet jernalderen

Ringbrynjen – en keltisk oppfinnelse fra jernalderen.

Ringbrynjen var en keltisk oppfinnelse fra ca. 400 f.Kr. Ringbrynjen holdt seg relevant i krigføring langt opp i middelalderen.

© Shutterstock

I overgangen mellom jern- og bronsealderen var alperegionen bebodd av keltiske stammer som snakket dialekter som var fjernt beslektet med gælisk og walisisk.

Kelterne ble dyktige jernsmeder, og smedkunsten fikk stor betydning for to innflytelsesrike kulturer:

• Hallstatt-kulturen (750–450 f.Kr., oppkalt etter et funnsted i Østerrike)
• La Tène-kulturen (450 f.Kr. til 43 e.Kr., oppkalt etter et sveitsisk funnsted)

Rundt 400 f.Kr. oppfant kelterne ringbrynjen. Den beskyttende rustningen av små jernringer ble raskt populær og etterlignet både i Romerriket og blant de germanske folkeslagene i Nord-Europa.

De keltiske mestersmedene utstyrte også som de første hjulene til hestevogner med jernfelger.

Kelterne eksperimenterte dessuten med landbruksredskaper laget av jern.

I den gamle keltiske bosetningen Manching i dagens Bayern har arkeologene funnet flere hundre kilo jernnagler som ble brukt til å holde sammen byens forsvarsmur av tre.

Vendeltiden – en svensk gullalder

To jernalderhjelmer.

To hjelmer fra jernalderen. Sutton Hoo-masken (t.v.) funnet i det østlige England. Masken fra 600-tallet er utført i flere metalltyper: jern, gull, sølv, bronse og tinn. Uttrykket i masken er beslektet med militært kunsthåndverk fra den svenske vendelkulturen (t.h.).

© Creative Commons

I Sverige var den såkalte vendeltiden (550–800 e.Kr.) en storhetstid, som for svenskene er nesten like betydningsfull som vikingtiden for nordmenn og dansker.

Langs elven Fyrisåen nord for Mälaren er det funnet rikholdige graver med praktfulle hjelmer og andre skatter, blant annet i den forhenværende svenske hovedstaden Gamle Uppsala og i landsbyen Vendel, som den svenske tidsalderen er oppkalt etter.

Den svenske innflytelsen nådde muligens helt til England – den berømte graven fra Sutton Hoo (600-tallet) inneholder i hvert fall en prakthjelm med et design som minner om den svenske.

Vendeltiden er udødeliggjort i det engelske heltekvadet Beowulf (nedskrevet på 700-tallet).

Her forlater helten Beowulf svenske Götaland på 500-tallet for å søke tjeneste hos danekongen Hrothgar (Roar) i hallen hans i Lejre på Sjælland.

Jernet endret hverdagen

Jernalderplov

Mens bronse krevde tilgang til både kobber og tinn, fantes det jernmalm de fleste steder i Europa.

Dette betydde at jern kunne produseres lokalt. Hver landsby fikk sin egen smed som kunne skaffe befolkningen gode våpen og jordbruksredskaper.

Jern var sterkere enn bronse, og ploger, sigder og ljåer laget av jern sørget for et langt mer effektivt jordbruk enn de gamle redskapene av stein og bronse.

Dette ga folk mer overskudd og mer tid til å produsere blant annet klær og håndverk. Landsbyer vokste overalt.

På slagmarken ga ringbrynje og hjelmer av jern økt beskyttelse mot de hardtslående jernsverdene, som varte mye lenger enn bronsesverd.

Krigene ble større og blodigere enn før – etter slaget ved Illerup Ådal i Danmark i 205 e.Kr. kastet seierherren mengder av fiendens spyd, skjold, sverd og til og med hester i en innsjø som et gigantisk offer til gudene.

I Nord-Europa samlet mektige høvdinger brynjekledde krigere rundt seg i store haller – blant annet bygget en hersker i danske Lejre en 45 meter lang hallbygning på en bakketopp på 500-tallet.

På Borg i Lofoten i Norge bodde den lokale herskeren i et langhus som opprinnelig ble bygget i jernalderen og hadde en lengde på 83 meter i vikingtiden.

Hallkulturen var en spesiell nordeuropeisk krigerkultur som forbinder jernalderen med vikingtiden.

3 viktige jernalderfunn

Jernsverd med bronseinnlegg av Mars fra Illerup Ådal.
© Creative Commons / Nationalmuseet / Lennart Larsen

Illerup Ådal (Danmark, 203 e.Kr.)

Etter et blodig slag ofret seierherren fiendens utstyr i en innsjø. Arkeologene har funnet tusenvis av fragmenter etter Nord-Europas største våpenofring.

Beltespenne fra Sutton Hoo.
© Creative Commons / Jononmac46

Sutton Hoo (England, 600-tallet e.Kr.)

En ukjent hedensk hersker ble stedt til hvile i en 25 meter lang robåt. Graven inneholdt også blant annet en prakthjelm, et skjold og over 4000 utskårne granatbiter innsatt i gullgjenstander som kar og smykker.

Veien som fører til båtgravene i Välsgärde.
© Creative Commons / Johan Anund

Valsgärde (nord for Uppsala i Sverige, fra 500-tallet e.Kr.)

Fem båtgraver fra yngre jernalder inneholdt blant annet fornemme hjelmer. De døde ble lagt i båter som ble dratt opp fra den nærliggende elven Fyrisån. Etterpå ble båt og gravgods dekket med en haug. Gravstedet, som muligens rommer de første svenske kongene, inneholder også ti båtgraver fra vikingtiden.

Jern vs. andre metaller

Romersk ryttermaske (i bronse) fra jernalderen (ca. 80–125 e.Kr.).

Den kjente romerske masken fra Leiden (år 80–125).

© Shutterstock

Jernalderens mennesker sluttet ikke å bruke bronse, som med sin gylne farge var ganske dekorativ. For eksempel har arkeologer funnet mange armringer av bronse fra jernalderen.

I det sørlige Nederland red romerske ryttere i begynnelsen av vår tidsregning i krig med fryktinngytende bronsemasker.

Gjennom hele jernalderen var også de sjeldne metallene sølv og gull i bruk.

De var imidlertid både for kostbare og for skjøre til hverdagsbruk og ble først og fremst brukt til smykker og dekorasjoner.

Noen fyrster hadde imidlertid blant annet drikkebegre av gull.

Hvordan endte jernalderen?

Jernalderlandsbyen i Lejre.

Jernalderlandsbyen i Lejre i Danmark. Hustypen er typisk for dansk jernalder.

© Wikimedia Commons

Historikere har ikke noe entydig svar på hvordan jernalderen endte.

I det sørlige Europa var flere begivenheter med på å skape et nytt og annerledes samfunn – for eksempel ble kristendommen den eneste tillatte religionen i Romerriket i 380 e.Kr.

Århundret etter kollapset det vestlige Romerriket, og germanske folkestammer strømmet til for å fylle maktvakuumet.

Jernalderens faste rammer var sprengt – selv om folk fortsatt brukte jernvåpen.

I Skandinavia førte introduksjonen av seilet på 700-tallet til en revolusjonerende innovasjon – vikingskipet.

Skandinavene begynte nå å seile ut og angripe de kristne rikene i sør.

Igjen var rammene for den gamle livsstilen sprengt, og historikerne regner de påfølgende tre århundrene som en ny tidsalder – vikingtiden (ca. 750–1050).

Jernalderens terminologi

Våpen fra jernalderen.

Våpen fra jernalderen i Danmark. Fra akvarell fra 1800-tallet.

© Creative Commons, Nationalmuseet, Niels Elswing

Et virvar av jernaldre

Arkeologer i forskjellige land deler jernalderen inn i forskjellige underperioder. Utviklingen av blant annet våpen og smykkedesign varierte mellom områdene, og det finnes dessverre ikke noe enkelt overskuelig system som er felles for alle landene.

Jernaldereren i Nederlandene

I Nederlandene inndeles jernalderen ofte i:

  • Tidlig jernalder (800–500 f.Kr.)
  • Mellomjernalder (500–250 f.Kr.)
  • Sen jernalder (250–12 f.Kr.)

Perioden mellom sen jernalder og middelalderen (12. f.Kr. til 450 e.Kr.) – da Nederlandene var påvirket av Romerriket – anses av nederlandske historikere som en selvstendig tidsalder, romertiden.

Jernalderen i Damark

Danske arkeologer setter en strek ved 400 e.Kr. – tiden før kalles eldre jernalder, mens tiden etter er yngre jernalder. Den yngre jernalder var preget av store europeiske folkevandringer etter Romerrikets sammenbrudd.

En annen dansk inndeling er:

  • Førromersk jernalder, også kalt keltisk jernalder (500 f.Kr.–0)
  • Romersk jernalder (0–400 e.Kr.)
  • Germansk jernalder (400–750 e.Kr.)
  • Eldre germansk jernalder (400–550 e.Kr.)
  • Yngre germansk jernalder (550–800 e.Kr.)

Norge og Sverige

Norske og svenske arkeologer snakker også om førromersk og romersk jernalder (i Norge vanligvis kalt romertid). Men danskenes eldre og yngre germanske jernalder regnes som to selvstendige tidsaldre:

  • Folkevandringstid (400–550 e.Kr.)
  • Vendeltid (550–800 e.Kr.) – i Norge kalt merovingertid