Jorde skjulte Storbritannias Atlantis

På et jorde i England er det funnet flere gjenstander fra et hittil ukjent angelsaksisk samfunn som holdt til i dette området.

Germansk mark

Ved å ta målinger av jorden har forskere tegnet et digitalt kart.

© University of Sheffield

Britiske arkeologer har funnet bevis på en hittil ukjent angelsaksisk øy som de siste 1200 årene har vært skjult under en kornåker. Området måler 200 x 250 meter og ligger utenfor landsbyen Little Carlton i det østlige England.

Amatørfunn ble startskudd til oppdagelsen

Arkeologer fra University of Sheffield har foretatt geofysiske undersøkelser av jorden og har derfor kunnet skape en animert modell av landskapet slik det så ut rundt 750 e.Kr. Modellen viste at en del av åkeren en gang har vært en øy, med kanalforbindelse til Nordsjøen åtte kilometer unna.

Øya kunne blitt oppdaget allerede i 2011, da en amatørarkeolog fant et skriveredskap på stedet. Siden har arkeologer undersøkt området og funnet flere gjenstander fra angelsaksiske bosettere.

En amatørarkeolog med metalldetektor fant i 2011 en sølvstylus fra 700-tallet. Ifølge arkeologer var redskapet et spesielt viktig statussymbol for angelsaksere.

Ifølge arkeolog Hugh Willmott var øya et elitært område:

«Vi kan konkludere ut fra dette funnet (et skriveredskap, red.) at området ikke var en vanlig by – men et eliteområde der det ble drevet handel».

Øya var bebodd av rundt 200 angelsaksere. De eksporterte tekstiler og importerte blant annet keramikk.

Arkeologer har funnet:

  • Mynter datert til 6-700-tallet. De stammer fra både Tyskland, Skandinavia og Nederlandene, og beviser at samfunnet hadde kontakt med flere steder i Europa.

Mer enn 100 mynter kalt sceattas er funnet i området. Disse myntene ble ifølge forskerne brukt på handelssteder av høy status.

  • 21 skriveredskaper til å skrive på voksplater.
  • Cirka 300 knappenåler, laget av blant annet kobber.
  • Keramikk, slipesteiner og glass.
  • Deler av en vev.

Under utgravningen fant arkeologene også innbyggernes søppel. Blant etterlatenskapene var dyrebein fra slakt og tysk keramikk.

Tre kjappe spørsmål til Hugh Willmott - Arkeolog og lektor ved University of Sheffield

Hugh Willmott

© University of Sheffield

Hvorfor slo de seg ned på øya?

Selv om området i dag er drenert, har det en gang vært forbundet med et stort, farbart elve- og vannsystem som rant ut i Nordsjøen. Derfor var det et perfekt sted for en gruppe å slå seg ned, ettersom de her ville være beskyttet fra omverdenen, men samtidig ha en direkte forbindelse til den store verden.

Hva brukte angelsakserne området til?

Funnene vitner om at området har hatt flere funksjoner. For eksempel tyder enkelte funn på at øya har vært brukt til religiøse formål. Dessuten viser myntene at bosetterne drev handel med Europas fastland. Vi vet at en av myntene stammer fra Hedeby.

Hva er neste steg?

Vi håper å kunne foreta flere utgravninger, slik at vi kan undersøke bosetningens utforming og bygninger i detalj.