Templet i Lachish var bygd inn i byporten. Her fant man dette toalettsetet.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Konge bekjempet avguder med latriner

Funnet av et tungt toalettsete fra 800 f.Kr. bekrefter Bibelens beretning om at avguder ble bekjempet med latrinære metoder.

Det gamle testamentet inneholder en dramatisk fortelling om hvordan en av israelittenes konger fikk soldatene sine til å slå hardt ned på avgudsdyrkelse:

«De knuste Baals steinstøtte, rev ned Baal-tempelet og gjorde det om til latriner», står det i Andre Kongebok kapittel 10.

Nå har israelske forskere funnet et eksempel på en av de utskjelte latrinene i ruinbyen Lachish seks mil sørvest for Jerusalem.

Innbyggere tilba blant andre guden Baal.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Jødene ga opp flerguderiet

I bronsealderen tilba befolkningen i Kanaans land (dagens Israel og Palestina) en lang rekke guder og gudinner, men etter hvert endret israelittenes tro seg i monotei­stisk retning med guden Jahve som eneste gud.

Folk i Lachish var imidlertid ikke villige til å gi avkall på gudene sine uten videre. Først da en hær brøt gjennom byens tjukke murer, kapitulerte de.

Et toalettsete ble satt opp i guden Baals tempel, men bare symbolsk, for in­gen brukte det, viser arkeologiske jordprøver.

I stedet ble inngangen til Ba’al-tempelet murt igjen. Da en assyrisk konge erobret Lachish i 701 f.Kr., ødela han tempelet.

Tidslinje:

  • 1400-930 f.Kr.: Israelittene tilber mange guder, særlig Baal.

  • 930-597 f.Kr.: Monoteisme forsøkes innført.

  • 539 f.Kr.: Etter slaveriet i Babylon forenes israelittene om én gud.