Konge bekjempet avguder med latriner

Funnet av et tungt toalettsete fra 800 f.Kr. bekrefter Bibelens beretning om at avguder ble bekjempet med latrinære metoder.

Templet i Lachish var bygd inn i byporten. Her fant man dette toalettsetet.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Det gamle testamentet inneholder en dramatisk fortelling om hvordan en av israelittenes konger fikk soldatene sine til å slå hardt ned på avgudsdyrkelse:

«De knuste Baals steinstøtte, rev ned Baal-tempelet og gjorde det om til latriner», står det i Andre Kongebok kapittel 10.

Nå har israelske forskere funnet et eksempel på en av de utskjelte latrinene i ruinbyen Lachish seks mil sørvest for Jerusalem.

Innbyggere tilba blant andre guden Baal.

© Israel Antiquities Authority, Getty Images

Jødene ga opp flerguderiet

I bronsealderen tilba befolkningen i Kanaans land (dagens Israel og Palestina) en lang rekke guder og gudinner, men etter hvert endret israelittenes tro seg i monotei­stisk retning med guden Jahve som eneste gud.

Folk i Lachish var imidlertid ikke villige til å gi avkall på gudene sine uten videre. Først da en hær brøt gjennom byens tjukke murer, kapitulerte de.

Et toalettsete ble satt opp i guden Baals tempel, men bare symbolsk, for in­gen brukte det, viser arkeologiske jordprøver.

I stedet ble inngangen til Ba’al-tempelet murt igjen. Da en assyrisk konge erobret Lachish i 701 f.Kr., ødela han tempelet.

Tidslinje:

  • 1400-930 f.Kr.: Israelittene tilber mange guder, særlig Baal.

  • 930-597 f.Kr.: Monoteisme forsøkes innført.

  • 539 f.Kr.: Etter slaveriet i Babylon forenes israelittene om én gud.