Archaeograph
Skelet rytterkriger Tyskland

Kriger fra Europas mørkeste tid funnet

Arkeologer har gravd ut en kriger fra tidlig middelalder, da Romerriket nettopp hadde brutt sammen og det hersket kaos i Europa.

EN spektakulær krigergrav fra tiden omkring Romerrikets fall har dukket opp i Nordendorf ved Augsburg i Sør-Tyskland.

I graven fant arkeologene en rytterkriger med sverd, lanse, skjold og seletøy til en hest som lå begravet ved siden av. Ut fra funnene mener forskerne at graven stammer fra tiden mellom 400- og 600-tallet.

“Ufattelig spennende funn"

“Tre udekorerte kors av bladgull i graven er også interessante. Utover verdien av selve metallet er de et tegn på kristendommens stigende utbredelse,” forklarer konservator Mathias Pfeil fra Bayerns kontor for fortidsminner.

Konservatoren kaller graven et "ufattelig spennende funn" som kan gi svar på noen av de spørsmålene som forskerne hittil ikke har kunnet besvare pga. mangelen på skriftlige kilder fra dette kapitlet av Europas historie.

Rytterkriger Tyskland

Rytterkrigeren lå fullt bevæpnet i graven med bl.a. et romersk langsverd av typen spatha langs siden. På tvers av magen lå et germansk sverd av trypen sax til nærkamp.

© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

En tid med konstant krig

Ifølge arkeologene var området der graven ligger bebodd av alemannerne (“Alle menn”) – en sammenslutning av vestgermanske stammer.

Alemannerne inntok området på 300-tallet, etter at romernes grensemur mod nord, Limes, brøt sammen.

I de neste årene angrep de gang på gang romernes svekkede imperium, der den vestlige delen falt i år 476. Kollapset kastet Europa ut i en tid med stadige kriger og omveltninger som bl.a. resulterte i at alemannerne ble underlagt Frankerriket.

Den døde tilhørte eliten

Ifølge arkeologene tyder alt på at rytterkrigeren tilhørte områdets elite, for blant gravgavene var også et fint dekorert bronsefat og en bronsekanne som sjelden er å finne nord for Alpene.

Begge deler må ifølge ekspertene ha vært importert fra Egypt og viser derfor at noen grupper i Europa ennå hadde internasjonale forbindelser til tross for kaoset.

Krigeren kan ha ervervet tingene via langdistansehandel. Men det er også mulig at han har stjålet dem under et felttog eller fått dem som en del av lønnen for sin militærtjeneste.