Photo by Volker Minkus, Copyright: Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern
Tollense, bronzealder, slag

Kriger mistet verktøyet sitt under brutal kamp

For 3250 år siden ble Europas eldste slag utkjempet i Nord-Tyskland. Nå har forskerne funnet en av krigernes personlige eiendeler.

En samling på 31 metallgjenstander funnet ved Tollense-elven i Nord-Tyskland i 2016 og 2018 har gitt forskerne ny kunnskap om bronsealderens mest gåtefulle slag.

Gjenstandene, som bl.a. omfatter en syl, en kniv og meisler av bronse, lå i en bunke ca. 300 m fra broen hvor forskerne antar at slaget begynte for 3250 år siden.

Ifølge professor Thomas Terberger fra universitetet i Göttingen har gjenstandene sannsynligvis tilhørt en enkelt mann.
Samme sted lå nemlig også to bronsesylindere som forskerne tror stammer fra en “verktøykasse”.

“Vi tror at kassen – av lær eller tre som er råtnet bort – hang i mannens belte”, forklarer Terberger til HISTORIE.

I 2018 besøkte HISTORIE forskerne i Tyskland og laget en liten video om Tollense-slagmarken. Du kan se videoen her:

Videointervju med arkeolog Detlef Jantzen, som er en av hovedmennene bak Tollense-utgravingen.

Oppdagelse støtter teori om slaget

Lignende kasser med samme type bronsesylindre har arkeologene hittil bare funnet i graver i Frankrike og Sør-Tyskland, over 600 km fra Tollense-elven.

Oppdagelsen støtter derfor en av forskernes teorier om slaget: At en stor handelskaravane fra sør ble overfalt av lokale krigere ved elven.

Arkeologene har inntil videre funnet knokler fra over 140 unge menn på kampplassen, men de tror at flere tusen deltok i slaget.

“Så eieren av verktøyet var sannsynligvis en kriger. Men personen kan på samme tid også ha hatt erfaring med metallarbeid”, sier Terberger.

Bronseskrot kunne brukes som valuta

I krigerens kasse lå også en mengde skrot – deler av ødelagte bronsegjenstander. De kan ifølge Terberger ha vært brukt som datidens penger, da den verdifulle bronsen lett kunne smeltes om.

Arkeologene satser på å kunne fortsette arbeidet i felten:

“De neste årene vil vi helt sikkert se enda flere spennende resultater fra slagmarken”, sier Terberger.