Lasere avslører enormt mayarike gjemt i jungelen

Via laserteknologi har forskere funnet mer enn 60 000 ruiner i Mellom-Amerika. De tyder på at mayaenes sivilisasjon var mye større enn hittil antatt.

Med LiDAR-teknologien skytes flere hundre tusen laserstråler imot jorden i sekundet. Når strålene treffer jorden kastes de tilbake til flyet. Avstanden de reiser brukes til å lage et 3D-kart over landskapet.

Forskere fra Tulane University i New Orleans har benyttet laserteknologien LiDAR (Light Detection and Ranging) til å finne tusenvis av spor etter mayaene. Undersøkelsene er foretatt ved overflygninger av et 2100 km2 stort område nord i Guatemala. Området er dekket av tett jungel som ville være ­nesten umulig å undersøke uten den lysbaserte laserteknologien.

Mayaer overgikk europeerne

Til sammen 61 480 menneskeskapte struk­turer er funnet, heriblant palasser, hus og pyramider. Forskerne regner med at området var hjemsted for 7-11 millioner mennesker da kulturen var på sitt høyeste i perioden 650-800 e.Kr. Til sammen kan mayaenes sivilisasjon ha talt omkring 20 millioner mennesker, som ville bety at det var flere mayaer enn europeere på dette tidspunktet i verdenshistorien.

Undersøkelsene dekker komplekse systemer som jordbruk, forsvarssystemer og veier – strukturer som arkeologene ikke ante eksisterte.

“Samlet sett viser de mange vannkanalene, reservoarene, hevede veiene og festningsverkene at mayaene arbeidet i en utstrekning vi ikke var i stand til å forestille oss”, sier forsker Francisco Estrada-Belli.

Nå skal det graves

Selv om LiDAR teknologien har vært et stort gjennombrudd, kan den ikke erstatte klassisk arkeologisk arbeid. Neste skritt er derfor fysisk å avdekke noen av de store strukturene:

“Nå skal vi i gang med å grave. Mye”, uttaler antropolog ­Stephen Houston.