Maya-krigsfanger ble partert og ofret

Undersøkelser av knokler fra en massegrav i maya-byen Uxul viser at ofrene kom langveisfra, og at de fikk et grusomt endelikt.

Undersøkelser av knokler fra en massegrav i maya-byen Uxul viser at ofrene kom langveisfra, og at de fikk et grusomt endelikt.

Science Source Import RM / Imageselect

I 2013 gjorde tyske arkeologer et uhyggelig funn i den forlatte maya-byen Uxul i Mexico: I en brønn lå knoklene fra minst 20 mennesker som var blitt partert og deretter kastet i vannreservoaret for ca. 1400 år siden.

Nå vet forskerne omsider hvem de ulykkelige ofrene var. Strontium-analyser av 13 av ofrenes tenner viser at flertallet vokste opp minst 150 km unna i mayarikets sørlige lavland, hvor dagens Guatemala ligger.

“Minst en voksen og et spedbarn var dog fra Uxul”, forteller arkeolog Nicolaus Seefeld fra Bonns universitet.

Ifølge Seefeld tyder alt derfor på at flesteparten var krigsfanger.

Oppdagelsen er et gjennombrudd fordi forskerne hittil har funnet få fysiske beviser på mayaenes menneskeofringer, selv om de er kjent fra folkeslagets relieffer og malerier.

Ofrene ble systematisk partert

Undersøkelsene viser at i tillegg til minst 14 menn og én kvinne inneholdt brønnen også flere tenåringer samt et spedbarn på bare 18 måneder.

Åtte av ofrene var høytstående personer; de hadde fått dekorert tennene med jade og inngraveringer.

Hugge- og skjæremerker på knoklene viser at ofrene ble drept og halshugget, hvorpå de ble systematisk partert.

Mayaene ville vise styrke

På flere av knoklene har arkeologene funnet spor av ild – muligens for å kunne fjerne hud og muskler lettere.

Ingen av knoklene hadde spor av mennesketenner, så kannibalisme kan utelukkes.

Etter parteringen ble kroppsdelene fra de enkelte ofrene kastet i brønnen så langt fra hverandre som mulig:

“Det viser helt tydelig at man ønsket å ødelegge individenes fysiske struktur”, sier Seefeld, som mener maltrakteringen av ofrene var en måte å vise mayaenes makt på.