Saša Denegri & Robert Kramarić
Kroatia dykkere

Mineryddere fant oldtidsskip med imponerende last

På den uutforskede havbunnen fant et team av mineryddere plutselig et 2200 år gammelt handelsskip med en enorm last. Funnet kan bli første skritt mot et større samarbeid mellom militæret og arkeologer.

De skulle egentlig trene minerydding utenfor kysten av Kroatia, men nå har et team med kroatiske og italienske soldater i stedet funnet et av de eldste, fullt bevarte skipsvrakene i det østlige Adriaterhavet.

Vraket er funnet i farvannet rundt den kroatiske skjærgården, nær den lille øya Šćedra, sør for øya Hvar, kunngjorde landets kultur- og mediadepartement i en pressemelding .gov.hr/vijesti-8 /pronadjen-toupno-ocuvani-jedan-od-najranijih-brodoloma-na-istocnoj-obali-jadrana/23982). Skipet har aldri før blitt oppdaget og inneholder en enorm last av antikke amforaer fra 200-tallet f.Kr.

Funnet ble gjort under et langvarig samarbeid der kroatiske dykkere de siste årene har operert fra italienske minesveipere tilknyttet NATO.

Etterlatte miner er et problem i Kroatia. Under den kroatiske uavhengighetskrigen fra 1991-95 anslås det at kroatene og serberne la i alt omtrent to millioner miner i landet, ofte uten noen større plan. Etter mange års arbeid er de fleste av disse minene fjernet, men man mener at mer enn 17 000 fortsatt ligger skjult i landskapet, samt under vann på kysten.

Illyrerne ville drikke romernes vin

De militære dykkerne bruker det samme utstyret som undervannsarkeologer bruker – bl.a. fjernstyrte undervannsfarkoster, så det er kanskje ikke så rart at de plutselig la merke til noe høyst uvanlig på havbunnen mens de trente.

Deretter ble undervannsarkeologer fra Kroatias kultur- og mediadepartement, samt universitetet i Split, kalt inn for å gjennomføre dykk. De konstaterte at det var snakk om et godt bevart vrak på 50 meters dyp. Ut fra de mange amforaene som var en del av lasten, konkluderte arkeologene at skipet er fra 200-tallet f.Kr.

Kroatia dykkere

Her ser man noen av de mange amforaene dykkerne har funnet. Det er ennå ikke bestemt hva som skal skje med skipsvraket og dets last.

© Saša Denegri & Robert Kramarić

Man kan ikke si med sikkerhet hvor skipet stammer fra, men det er sannsynlig at det kom fra Romerriket. Området i dagens Kroatia ble styrt av illyrerne på 200-tallet f.Kr. Nyere funn (bl.a. i 2012) har vist at det ble drevet handel mellom Illyria og Romerriket. De fikk f.eks. spesielt mye vin fra romerne, og den ble fraktet i amforaer som dem som nettopp er funnet.

Funnene var overraskende da de ble offentliggjort for 11 år siden, for det var ellers et anspent forhold mellom de to rikene, noe som førte til store kriger fra 229 f.Kr. av. Roma la til slutt under seg det illyriske kongeriket i 168 f.Kr.

Militæret og arkeologene arbeidet sammen

Suksessen med det grenseoverskridende samarbeidet mellom militæret og arkeologene, hvor bl.a. militærets sonar- og kamerautstyr ble brukt, betraktes dessuten som en mulighet til å involvere flere deler av Kroatias forsvarsdepartement i arkeologisk arbeid.

Bevaringsavdelingen i Kroatias kultur- og mediadepartement har til hensikt å gi militæret informasjon om eksisterende og potensielle arkeologiske steder som de muligens kan hjelpe til med å utforske.