Mini-terrakottahær utgravd i Kina

Nytt funn viser hvordan kongelige kinesere som ikke hadde ressurser eller makten til å etterligne keiser Qins mektige terrakottahær likevel fikk en hær med seg i graven - men i noe mindre skala.

Miniatyrhæren besto blant annet av 49 kavalerister og 300 soldater.

I det østlige Kina har arkeologer funnet en rundt 2100 år gammel grav fylt med små leirfigurer.

Det imponerende funnet består av omtrent 500 figurer – soldater, hester og ville dyr. Figurene er plassert i et miniatyrfort med vakttårn, kornkamre og til og med et teater.

Kongelige ville ha sin egen gravhær

Funnet minner om terrakottakrigerne som ble oppdaget ved byen Xi'an i 1974. Denne hæren består av mer enn 8000 statuer i menneskestørrelse, og regnes som et av de største arkeologiske funnene i Kina.

Soldatene skulle vokte den kinesiske keiser Qin Shihuangdis grav, og beskytte ham i det neste livet. Keiser Qin døde i 210 f.Kr., og det nye funnet understreker at andre kinesiske kongelige lot seg inspirere av Qins imponerende gravmæle.

I likhet med Qins hær er figurene i det nye funnet laget av brent leire, men de er bare omtrent 30 centimeter høye. De er likevel svært detaljerte, og har blant annet våpen, rustninger og hjelmer som stemmer med utrustningen under Han-dynastiet, som graven antas å stamme fra.

Jernbanebygging har ødelagt mausoleum

Basert på plasseringen av figurene mener arkeologene at det egentlige mausoleet, som sannsynligvis ble bygd til en prins, må være anlagt i nærheten.

Lokale eldre har imidlertid fortalt at en gravhaug i området ved de nye utgravningene ble fjernet i 1960-årene for å gjøre plass til en ny jernbane. Arkeologene antar derfor at mausoleet i dag er enten helt ødelagt eller umulig å komme til.