Nicolas Weydert, Inrap
Mor og sønn gravlagt hånd i hånd

Mor og hennes lille barn holdt hverandre i hånden i døden

På en nyoppdaget middelalderkirkegård har arkeologene gjort et mystisk funn: Tre mødre er på uvanlig vis blitt gravlagt med sine barn. I en av gravene holdt moren fortsatt sitt lille barn i hånden.

Under en utgravning i Marseille i forbindelse med byggingen av en ny skole har arkeologer fra Frankrikes nasjonale institutt for preventiv arkeologisk forskning funnet en hittil ukjent kirkegård fra middelalderen.

Kirkegården inneholder tre dobbeltgraver der en voksen kvinne og et lite barn, sannsynligvis en mor og hennes avkom, er gravlagt sammen.

Arkeologene kan se at den voksne og barnet er blitt gravlagt i samme periode, og at de er lagt til hvile med stor ømhet og hengivenhet. I en av gravene holder moren og barnet til og med hverandre i hånden.

Mange barnegraver funnet

Kirkegården har vært brukt mellom 600- og 900-tallet, men alle dobbeltgravene stammer fra 600- til 700-tallet.

De som er gravlagt i dobbeltgravene, er trolig fra datidens middelklasse. De er gravlagt i likklede med enkle smykker av kobber, bronse og jern. Stilen er typisk for den merovingiske perioden i Frankrike, ca. 550–751 e.Kr.

Arkeolog undersøker barnegrav Frankrike

En fransk arkeolog undersøker en av de mange barnegravene som er funnet i området.

© Nicolas Weydert, Inrap

Arkeologene fant totalt 95 graver på kirkegården, hvorav mange var barn.

De fleste hadde blitt gravlagt i svært enkle graver. De besto typisk av et hull i bakken på et underlag av stein, med treplater lagt over for å lukke graven. Platene er borte nå, men det er funnet trefragmenter på flere av skjelettene.

Begravelsesmetoden gjorde det mulig å åpne gravene igjen for å legge flere lik i samme grav. Det er interessant at det ikke ser ut til å ha vært gravrøvere i gravene, til tross for at de har vært ganske enkle å åpne.

Undersøkelsene tyder også på at området opprinnelig har vært en gravhaug, så gravene må ha vært svært synlige i lokalsamfunnet. Siden arkeologene også kunne se at likene er blitt plassert svært nøyaktig og med stor omsorg, tyder dette på en lokal kultur som tok godt vare på sine døde.

Graver med større barn og mødre er sjeldne

Dobbeltgraver med mødre og små barn har vært kjent helt siden steinalderen. Både i Danmark og i Nederland er det for eksempel funnet graver fra rundt 4000 f.Kr., hvor en mor har blitt gravlagt sammen med babyen sin, sannsynligvis fordi begge døde under fødselen. Men graver hvor kvinner er gravlagt med eldre barn er betydelig sjeldnere.

Arkeologene har foreløpig ikke noen idé om dødsårsaken i dobbeltgravene. De kan ha dødd samtidig, for eksempel av sykdom, men det er ikke usannsynlig at enten mødrene eller barna døde først, og at gravene så ble åpnet igjen slik at de kunne legges til hvile sammen. I den forbindelse har de etterlatte omhyggelig lagt de døde hånd i hånd.

Mor og sønn gravlagt hånd i hånd

Det er uvanlig å finne mødre som er blitt gravlagt med eldre barn, slik det er tilfelle i det nye franske funnet.

© Nicolas Weydert, Inrap