Mudder skjulte åtte båter

En hel flåte av godt bevarte bronsealderbåter har dukket opp av et uttørket elveleie i England. Forskerne har to teorier om hvorfor båtene endte opp der.

Ian Panter arbeider med å konservere de opptil 20 meter lange båtene.

Åtte bronsealderbåter funnet i England

Arkeologene var begeistret da de fant en bronsealderbåt i et uttørket elveleie nær den engelske byen Peterborough. Men så fant de en til, og snart viste det seg at det lå hele åtte båter i mudderet. Båtene er i overraskende god stand. En av dem ville stadig kunne holdt seg flytende etter 3000 år, på de andre er fine detaljer som håndtak og utsmykning bevart.

Båtene er av en type der bakerste del av skroget er en avtagbar plate. Sporene som platen ble kilt ned i, kan fortsatt ses, men platene er borte. Forskerne mener derfor at båtene ble senket med vilje. Spørs­målet nå er hvorfor de ble senket.

"Enten var det Bermuda­triangelet for bronsealder­båter, eller så foregår det noe her som vi ikke forstår ennå", sier sjefkonservator Ian Panter ved York Archaeolo­gical Trust, som står for konserveringen av båtene.

En mulighet er at båtene ble senket for å forhindre at eiketreet tørket ut når de ikke var i bruk. I så fall burde eierne ha kommet tilbake for å hente de kostbare fartøyene. En annen mulighet er at vann­løpet hadde religiøs betydning, og at båtene ble ofret til gudene. Den teorien støttes av at det er 600 år mellom den eldste og den yngste båten.