Mysteriet om den danske bronsealderen er endelig løst

Forskerne har i årevis vært i tvil om hvordan det metallfattige Danmark skaffet seg bronse. En ny, omfattende studie har funnet svaret.

Prøver fra øksehoder har vist forskerne hvordan danskene fikk bronse i bronsealderen.

© Wolfgang Sauber/Wikipedia Commons

For ca. 4000 år siden begynte bronsealderen i Danmark. Men i den danske naturen finnes verken tinn eller kobber, som er nødvendige metaller for å fremstille bronsegjenstander.

Det har derfor vært en gåte hvordan danskene kunne lage de mange bronsegjenstandene som er funnet fra denne perioden.

Rav skaffet malm

Nå har forskere på Aarhus Universitet tatt prøver av 210 funn fra tidlig bronsealder, hovedsakelig øksehoder, og endelig kommet frem til hvor danskene fikk metallet fra.

“Størstedelen var fra malmfjellene i Slovakia, en god del var fra de britiske øyer og noe kom fra et område kalt Inndalen ved Alpene”, forteller Heide Wrobel, arkeolog ved Aarhus Universitet og medforfatter på studiet.

Forskerne tror ikke at danskene selv reiste til Slovakia, men at metallet ble levert av nordtyske mellommenn. Danskene betalte med rav, som var ettertraktet i utlandet.

Følg bronsens vei gjennom Europa:

Modell av de antatte ­handelsforbindelsene i Nord-Europa rundt år 2000 f.Kr.

Våpen ble smeltet om

Undersøkelsene viser også at langt de fleste gjenstandene ikke er støpt fra en barre av metall, men av våpen som er smeltet om.

Danskene har altså f.eks. kjøpt økser i England som de så har smeltet om til nye økser for å gi dem deres eget unike preg. Dette tyder på at øksen ikke bare var en bruksgjenstand men også tett knyttet til eierens identitet.