Mysteriet om Japans mumifiserte havfrue er løst

I 300 år skal japanere ha tilbedt en havfrue og spist dens helbredende skjell. Nå har forskerne endelig fått lov til å studere den mystiske skapningen.

Japansk mumiehavfrue

Røntgenundersøkelser viste at «havfruen» manglet alle større knokler, som ryggrad, kranium og ribbein.

© Kinoshita Hiroshi

Mellom 1736-1741 skal en fisker ha fått intet mindre enn en havfrue i garnet sitt utenfor øya Shikoku i det sørlige Japan.

Siden den gang har den mystiske skapningen blitt mumifisert og har til og med fått religiøs betydning blant de lokale japanerne.

«Vi tilba den og håpet den ville bidra til å lette koronaviruspandemien – iallfall litt,» sier Kozen Kuida, øversteprest i det såkalte Enjuin-tempelet i byen Asakuchi, der skapningen har vært utstilt de siste 40 år.

Men i fjor fikk forskere fra universitetet i Kurashiki endelig lov til å undersøke havfruen med ulike skanninger og analyser, og nå foreligger resultatene.

Havfrueskjell ga evig liv

Havfruer regnes som udødelige i japansk mytologi, og det finnes legender om kvinner som levde i 800 år etter å ha spist en havfrues skjell.

«Jeg har hørt at noen mennesker som trodde på den gamle legenden, har spist den mumifiserte havfruens skjell,» forteller Hiroshi Kinoshita, formann for en lokal japansk folkeminneforening.

Japansk havfruemumie målt

De japanske forskerne undersøkte havfruemumien på alle bauger og kanter.

© Newsflash

Det var denne overtroen forskerne gjerne ville til livs. De begynte med å konstatere at skapningen er omtrent 30 cm lang. Og til tross for mumifiseringen kan man fremdeles ane hår på dens hode, og skarpe tenner kan ses i munnen.

Men en CT-skanning viste raskt at skapningen langt fra var noe dyr, men at den for det meste besto av papir og tøy. Den hadde animalske elementer – halen og tennene var f.eks. fiskebein, og mye av kroppen var dekket av skjell fra fisk. Men noen havfrue var det iallfall ikke.

VIDEO: Se forskerne undersøke den mystiske mumien

Havfruemumien var gjennom både CT-skanninger, røntgenundersøkelser og karbon-14-analyser for å bestemme dens ekthet.

Karbon-14-analyser viste dessuten at den ikke stammer fra 1700-tallet, men sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet.

«Basert på vår analyse kan vi fastslå at havfruemumien sannsynligvis er menneskeskapt», forteller paleontolog Takafumi Kato, som er tilknyttet den nye studien.

Presten er stadig glad i mumien sin

Det finnes et titalls andre havfruemumier i Japan, men dette er den første som har blitt grundig undersøkt. Forskerne mener at de kan ha blitt til så langt tilbake som på 1600-tallet, da mytene om de små havfruene med helbredende egenskaper først oppsto.

For øverstepresten Kozen Kuida endrer imidlertid ikke den nye undersøkelsen på så mye. Han vil fortsatt stille ut mumien for tilbedelse i tempelet sitt.

«Det er som når folk holder hverandres hender og samles foran buddhistiske statuer laget av stein eller tre. Jeg vil fortsette med å beskytte og passe på mumien med stor omsorg», forteller presten.