Lund University/Gunnar Menander

Mysterium løst: Biskop fikk slektning med i døden

Ny svensk forskning avslører hvem som delte kiste med biskopen av Lund, som ble stedt til hvile i 1680.

I 2015 ble biskop Peder Winstrups sarkofag flyttet fra krypten under Lunds Katedral til kirkebygningens nordtårn. Forskere benyttet den gang anledningen til å undersøke liket, som var usedvanlig godt bevart.

Under CT-skanning av biskopen av Lund oppdaget de en mystisk bylt under hans ben. Skanningen viste at bylten inneholdt et dødfødt barn. Nå har DNA-undersøkelser avslørt hvem barnet var.

Den hvite pilen viser hvor bylten lå i kisten. Gjerningsmennene skjulte den i de urtene og plantene som skulle overdøve stanken fra biskopens lik.

© Lund University/Gunnar Menander

Først antok forskerteamet at personer uten tilknytning til biskopen hadde lagt det dødfødte barnet i kisten. På 1600-tallet var det helt avgjørende for troende at barna deres ble døpt før de døde slik at de kunne begraves i innviet jord – ellers kom de ikke til himmelen.

Derfor kunne desperate foreldre ha lagt sitt dødfødte barn i biskopens kiste – så fosteret fikk følge med ham til Paradisets hage. Men forskerne tok feil.

© Lund University/Gunnar Menander

Biskopens slekt døde ut

DNA-analyser viser at gutten med stor sannsynlighet var Peder Winstrups barnebarn. Byltens plassering under biskopens ben tyder på at foreldrene har skaffet seg adgang til krypten flere år senere, åpnet sarkofagen og gjemte liket i all hast.

Dermed kom biskop Winstrup til å hvile sammen med barnebarnet, hvis død betydde at slekten hans døde ut. Sønnen Peder Pedersen Winstrup fikk nemlig ikke flere barn. Biskopen hadde også to døtre, men de etterlot seg ikke barn.

Se videoen om skanningen av byltens innhold:

Video