Mystisk gravtunnel funnet i pyramideby

Funnet av en forseglet tunnel under ruinbyen Teotihuacan kan gi ny kunnskap om byens historie

Arkeologer kom på sporet av tunnelen da et voldsomt regnskyll fikk jorden til å synke ved foten av en pyramide.

Ifølge arkeologene ligger tunnelen tolv meter under byens religiøse sentrum, der ruiner og pyramider tiltrekker tusenvis av turister hvert år. Arkeologer har kartlagt tunnelen ved hjelp av jordradar. Etter cirka hundre meter munner den ut i flere underjordiske kamre, som muligens inneholder byens herskergraver.

«Jeg tror at tunnelen var det sentrale elementet som resten av det seremonielle området ble bygd opp omkring», sier utgravningsleder Sergio Gomez. Han antar at arkeologene først vil nå bunnen av tunnelen om et par måneder.

I nærheten av tunnelen er det funnet en lang rekke gjenstander fra byens velmaktsdager. Foto: Polfoto/AP

Oppdagelsen har begeistret fagfolk, fordi de tross nesten hundre års utgravninger fortsatt ikke vet noe om Teotihuacans herskere som kontrollerte det meste av Mellom-Amerika for 2000 år siden.