MOLA
Hull England

Mystiske kjempegroper fra steinalderen forbløffer arkeologene

Engelske arkeologer har funnet 25 store groper som er 8000 år gamle. Gropene beskrives som et av Englands største steinalderfunn, og de ligger på geometriske linjer som er opp mot 500 meter lange.

Arkeologer fra Museum of London Archaeology (Mola) har kunngjort at de har funnet hele 25 enorme, forhistoriske groper i det sentralengelske grevskapet Bedfordshire.

Linmere-gropene, som de har blitt kalt, har ved hjelp av karbon-14-analyse blitt datert til å være 7700–8500 år gamle. De er altså fra eldre steinalder (også kalt mesolittisk tid), da våre forfedre levde som jeger-samlere.

«Det er svært få mesolittiske steder i Storbritannia som er så omfattende som dette,» sier arkeologene fra Mola, ifølge The Guardian.

«Funn fra denne perioden er ofte beskjedne og består kun av flintredskaper og sporadiske dyreknokler», legger de til.

Det som er sikkert, er at det ligger enormt mye arbeid bak hver av de 25 gropene, som har en diameter på opptil 5 meter og en dybde på 1,85 meter. Spørsmålet nå er hvordan og hvorfor de tidlige jeger- og samlersamfunnene brukte så mye krefter på å lage de store gropene.

Fra rutinearbeid til kjempefunn

At gropene i det hele tatt ble oppdaget, var noe av en overraskelse. De første utgravningene i området skjedde i 2019, i forbindelse med et byggeprosjekt. Det var ren rutine, for det hadde ikke tidligere vært gjort funn av betydning i området.

Men under utgravningene dukket det opp flere og flere groper. I 2021 overtok Mola oppgaven, og det ble besluttet å grave ut et enda større område.

I begynnelsen trodde arkeologene at gropene kanskje kan ha blitt brukt som matlagre i middelalderen – eller til å fange dyr, på grunn av dyreknoklene som ble funnet i dem. Men så gikk det opp for arkeologene at gropene må ha blitt gravd med noen presise koordinater. Til sammen ligger de på lange, rette linjer som er opp mot 500 meter lange.

Hull steinalderen England

I noen av gropene fant arkeologene knokler fra dyr – blant annet fra mår, hjort, villsvin og urokser, som i dag er utdødd.

© MOLA

Karbon-14-dateringen viste imidlertid at dyreknoklene var rundt 8000 år gamle – og da ble gropene plutselig enda mer mystiske. Nå måtte arkeologene forholde seg til et enormt byggeprosjekt, som forholdsvis primitive jeger- og samlersamfunn hadde vært i stand til å utføre hele 3000 år før Stonehenge.

«Det har vært fantastisk for hele teamet å jobbe i en så betydningsfull steinalderutgravning. Det viser virkelig hvor viktig karbon-14-datering er sammen med feltarbeid – uten den ville vi ikke ha innsett betydningen av oppdagelsen vår», forteller prosjekts leder Yvonne Wolframm-Murray.

Groper kan ha hatt en religiøs betydning

Arkeologene tipper at gropene kan ha hatt et åndelig formål – og derfor skal det nå undersøkes om de for eksempel er plassert i forhold til tydelige stjerner eller solens gang.

Arkeologene har også lagt merke til at Linmere-gropene, i motsetning til andre mesolittiske groper i Storbritannia, ser ut til å ha vært forbundet med tidligere vannløp.

Gropene som er funnet dekker et enormt område, og utgravningene fortsetter, for det kan godt være enda flere som ennå ikke er oppdaget. Arkeologene håper å finne ut om alle gropene ble gravd samtidig, og samle kunnskap om plantene som vokste i nærheten.

«Det vil gi oss mer kunnskap om miljøet disse menneskene levde i, og forhåpentlig besvare spørsmålet: Hva ble disse gropene brukt til?» sier Wolfram-Murray.

Hull England tegning

Illustrasjon av hvordan det kan ha sett ut da Englands gamle jeger-samlersamfunn gravde ut gropene.

© Hugh Gatt