Mystiske skjeletter funnet på romersk gravplass

Britiske arkeologer har gjort et forbløffende funn på en gravplass fra 300-tallet. Her har i alt 17 skjeletter, inklusive to barn, fått skåret hodet av, som senere er plassert mellom føttene.

17 av 52 skjeletter på gravplassen fikk hodet fjernet.

© Archaeological Solutions

Funnet av en romersk gravplass i det østlige England har forbløffet arkeologene. Ut av 52 skjeletter mangler 17 nemlig hodet, som er skåret av og plassert mellom føttene.

Gravene stammer fra 300-tallet e.Kr., og ifølge arkeolog Andy Peachey kan 60 prosent av dem betegnes som avvikende fra de gjengse romerske begravelsesskikkene.

Kelterne mente hodet var sjelens bolig

“Dette virker som et nøye utført begravelsesritual som sannsynligvis stammer fra en bestemt lokal befolkningsgruppe”, fastslår Andy Peachy.

Hodene er skåret av rett under kjeven kort etter at døden inntraff. Derfor regner arkeologen med at det er snakk om en form for kult eller et hedensk ritual.

Hos de keltiske stammene som hersket på De britiske øyer innen romernes erobring, fantes for eksempel en tro på at hodet var sjelens bolig, og det skulle derfor skilles fra kroppen for at sjelen kunne slippe fri.

Noen skjeletter er begravd med flere hoder

Hvorfor fire av hodene er plassert ved skjeletter som de ikke passer sammen med, er fortsatt et mysterium for arkeologene. Skjelettene er nå flyttet til et laboratorium der de skal analyseres i forsøket på å fastslå hvor de stammer fra.