Shai Halevi, Israel Antiquities Authority

Magnetisme bekrefter bibelske ødeleggelser

Magnetisme har begynt at komme arkeologene til unnsetning når de skal datere utgravninger. Metoden minner om trærnes årringer og har allerede bekreftet en bibelsk myte.

Jordens magnetiske nordpol og sørpol beveger seg en anelse hvert år. Akkurat som trærnes årringer kan arkeologer nå bruke nyansene i polenes plassering for å datere utgravninger.

Israelske eksperter har sett nærmere på magnetiske rester i asken fra 17 nedbrente oldtidsbyer i Israel. Ved å studere i hvilken retning de magnetiske restene pekte på den daværende nordpolen, klarte de å datere jordlaget.

Yoav Vaknin fra universitetet i Tel Aviv forklarer hva kollegene hans brukte den nye dateringmetoden til:

«Ut fra likheter og forskjeller i intensiteten og retningen til de magnetiske feltene kan vi enten underbygge eller avvise hypoteser som hevder at utgravningssteder ble brent ned under de samme militære felttogene.»

VIDEO: Slik fungerer magnetismemetoden

Goliats by ble undersøkt

Med den nye teknologien kan arkeologene påvise at Bibelen snakker sant her og der – for eksempel når den hevder at filistrenes by Gat, som kjempen Goliat angivelig kom fra, ble utslettet av kong Hasael. Asken avslører at det skjedde ca. år 830 f.Kr.

På den annen side bommer Bibelen når det gjelder ødeleggelsen av byene Tel Rehov, Tel Zavit og Horvat Tevet.

Ifølge Bibelen sto kong Hasael av Aram-Damaskus-riket også bak disse angrepene, men asken viser at byene ble brent ned 70–100 år tidligere – trolig av den egyptiske farao Sjesjonk 1.