Ny teori: Middelalderfolk åpnet graver for å ære de døde

Et makabert rituale i middelalderen skulle styrke båndet til slekten og ære avdøde familiemedlemmer.

Middelaldergraver ble gjenåpnet for å ære de døde.

© Shutterstock

Det var gravrøveri.

Det har vært konklusjonen når arkeologer gjennom tidene har kommet over middelaldergraver som er åpnet flere år etter den avdøde ble begravd.

Men nå setter ny forskning fra Nederland spørsmåltegn ved den konklusjonen.

For det handlet ikke om å plyndre graven for verdier, men om å ære den avdøde.

Felles ritual

I middelalderen ble folk ofte begravd med verdifulle gjenstander som smykker, våpen og keramikk. Gravene var derfor skattkamre for potensielle gravrøvere.

Men Martine van Haperen, som er arkeolog ved Leiden Universitet, og som har forsket på 1300 middelaldergraver, har oppdaget at bare ting med avgjørende symbolsk betydning i middelalderen, har forsvunnet fra gravene.

"Åpningen av en grav var sannsynligvis et felles ritual, der folk sammen kunne minnes den avdøde ved å samle hans eller hennes mest betydningsfulle gjenstander, som man mente hadde mytiske krefter," sier Martine van Harperen.

Æret de døde

De 1300 gravene som er undersøkt, stammer fra 11 forskjellige kirkegårder i Nederland og Belgia. 40 prosent av gravene hadde vært åpnet innenfor relativt få år etter begravelsen, og mesteparten hadde tilhørt menn.

Martine van Haperen forklarer at folk i middelalderen anså sine fedres slekt for å være særlig viktig.

"Det kan forklare hvorfor menns graver ble åpnet oftere enn kvinners. De levende ville styrke båndene til farsslekten ved å ære de døde," sier hun.