Nytt funn: Pestoffer fødte dødt foster i graven

En grav med pestofre i Nord-Italia har satt arkeologer på sporet av det sjeldne fenomenet "kistefødsel", der et dødt foster utstøtes av sin avdøde mor i graven.

Kvinnen ble funnet i graven liggende på siden med fosteret mellom beina.

© Fabrizio Benente (Università di Genova – DAFIST)

Arkeologer har kommet over i et grufullt fenomen nord i Appenninene, ca. 45 km fra Genova.

På en gravplass fra 1300-tallet har de konstatert at en av de begravde kvinnene fødte sitt døde foster i graven.

Fenomenet er sjelden, men ikke ukjent i arkeologien og kalles gjerne kistefødsel.

Vanskelig å identifisere kistefødsel

En kistefødsel oppstår når et foster støtes ut fra en død kvinnekropp som ligger begravd. Utstøtelsen skjer når kroppen går i forråtnelse og det dannes en voldsom opphopning av gass.

"I dette tilfellet har vi å gjøre med en delvis utstøtelse av et 38-40 uker gammelt foster som ble funnet intakt i morens fødekanal," sier Deneb Cesana fra universitetet i Genova til Seeker.

Det er blant annet fosterets alder og plasseringen av hodet i forhold til kvinnen som har fått forskerne til å fastslå at det dreier seg om en kistefødsel, selv om fenomenet er vanskelig å identifisere.

Døde samtidig med pestens ankomst

Kvinnen lå på siden med fosteret mellom beina. Arkeologene fant også to barn på 3 og 12 år i graven, som er datert til andre halvdel av 1300-tallet, da pesten kom til Genova.

Og selv om barnas skjeletter bærer preg av underernæring, regner arkeologene med at alle i graven døde av pest. Det er nemlig påvist pestbakterier hos både kvinnen, fosteret og det eldste barnet.

Grundige DNA-analyser skal nå gi arkeologene mer kunnskap om både pestens spredning i Europa og det makabre fødselsfenomenet.