Nytt funn: Verdens første eksempel på hasjrøyking

Under utgravingen av 2500 år gamle graver i det østlige Kina har forskere funnet noen av de tidligste beviser på at cannabis har blitt brukt som et euforiserende stoff.

Denne røkelsesbrenneren ble funnet i gravene i Pamirfjellene. Steinene ble varmet opp og brukt til å brenne cannabisplanten.

Mennesker i Pamirfjellkjeden i Vest-Kina har muligens kjent til den euforiserende effekten av cannabis og røykt seg høye som en del av begravelsesritualer.

Det indikerer en studie fra en tysk-kinesisk forskergruppe som har funnet spor av cannabisplanter i 2500 år gamle røkelsesbrennere som ble brukt i forbindelse med begravelser.

Tidligste bevis på cannabis-røyking

Det har lenge vært kjent at cannabis har blitt dyrket i Øst-Asia i tusenvis av år, men det er ikke tidligere funnet beviser for at stoffet ble brukt som rusmiddel.

Etter at forskerne fant spor av en kjemisk sammensetning i røkelsesbrennerne som nøyaktig matcher den kjemiske sammensetningen av cannabis, er de imidlertid ikke i tvil.

Hasj spredte seg fra Kina til resten av verden

Undersøkelsene viste dessuten at konsentrasjonen av THC, stoffet som gir cannabis dens psykedeliske virkning, var høyere enn blant ville cannabisplanter. Derfor mener forskerne at kineserne bevisst avlet de cannabisplantene som kunne gi dem den beste rusen.

"Oppdagelsen understøtter ideen om at cannabisplanten først og fremst ble brukt på grunn av sine psykoaktive stoffer - først i fjellregionene i det østlige Sentral-Asia. Deretter spredte den seg til resten av verden" forteller Nicole Boivin, leder av Max Planck Institute, som deltok i undersøkelsen.