Nytt vikingskip funnet i Vestfold

Arkeologer har gjort et sensasjonelt funn like ved Midgard vikingsenter i Borre i Vestfold. Undersøkelser med georadar har avslørt spor etter et intakt vikingskip.

Georadarer finner gamle gjenstander ved å sende elektromagnetiske bølger ned i bakken som kastes tilbake når de treffer større objekter.

© Shutterstock / Vestfold fylkeskommune

For et halvt år siden fant norske arkeologer en skipsgrav med et stort intakt vikingskip ved Halden i Østfold. Nå er det gjort et nytt funn, denne gangen i Vestfold, nærmere bestemt i Horten kommune. Ved hjelp av georadar har man avslørt en gravhaug med et vikingskip på minst 15 meter.

Før de siste to funnene i Norge var det bare registrert sju skipsgraver fra vikingtiden i hele Europa. De fleste av disse ble oppdaget for mer enn hundre år siden, så avsløringen av to skipsgraver i løpet av et halvt år tyder på at det fortsatt fins mange skatter fra vikingtiden under bakken.

Ny teknologi gjør utrolige funn mulige

Samtidig understreker oppdagelsene hvor effektiv bruken av georader kan bli for fremtidens arkeologi. Norge har vært et foregangsland i utviklingen av den geofysiske målemetoden som kartlegger strukturer i jorden med elektromagnetiske bølger – uten risiko for å gjøre skade på funnene.

“Vi håper å finne mye mer. Dette viser hvor viktig det er å bruke ny teknologi”, uttalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen under et pressemøte om skipsfunnet.

Skipet skal undersøkes mer

Radarbildene viser dessuten skipet har blitt bøyd både fremme og bak av å ligge under jorden i mer enn tusen år. Flere forsiktige undersøkelser skal ­foretas før det kan bli snakk om en utgraving.