Oldtidsfolk laget magnetiske statuer

Nye undersøkelser viser at den nesten ukjente Monte Alto-kulturen laget verdens eldste magnetiske skulpturer. Magnetismen var sannsynligvis et tegn på en form for overnaturlig makt.

De store “rundmage”-skulpturene fra Guatemala ­forestiller enten en hel kropp eller et stort rundt ansikt.

For 2000 år siden laget Monte Alto-folket på Guatemalas vestkyst flere massive steinskulpturer av magnetisk stein.

Tekniske undersøkelser av statuenes magnetfelt har nå bevist at statuene ikke ble laget av magnetisk stein ved en tilfeldighet – de er hugget ut slik at de magnetiske feltene dekker f.eks. kinn, panne og navle. Statuene er verdens eldste, bevisst laget magnetiske skulpturer.

Statuer er flere tonn tunge magneter

De to meter høye og 10 tonn tunge steinfigurene er hugget ut av basalt – vulkanstein som inneholder en høy konsentrasjon av jern. Jernet ble trolig magnetisert etter et lynnedslag.

Undersøkelsene er foretatt av en internasjonal forskningsgruppe ledet av geofysiker Roger Fu fra Harvard University. De mener at oldtids-kunstnerne kan ha funnet de magnetiske punktene ved å bevege mineraler over steinen. Deretter ble statuene hugget ut slik at magnetfeltene var sterkest ved ansikt og navle.

De magnetiske statuene ble kalt “rundmager” pga. det butte utseendet. I alt er 127 statuer funnet, hvorav 11 er undersøkt.

Forestiller mektige forfedre

Forskerne vet ikke mye om Monte Alto-kulturen men antar at statuene forestiller høytstående forfedre som ble verdsatt i kulturen.

At døde forfedre stadig kunne påvirke denne verden i kraft av sin magnetisme kan ha blitt oppfattet som et uttrykk for deres makt og autoritet.