Nationalmuseet

Oldtidsmurstein inneholder skjulte DNA-spor

2900 år gammel murstein fra assyrisk kongepalass åpner for helt ny forskning på fortidens biologiske mangfold.

I en ny studie har forskere fra Københavns Universitet, Nationalmuseet, Aalborg Universitet og universitetet i Oxford tatt prøver fra kjernen av en 2900 år gammel murstein.

Til deres overraskelse viste analysen av prøvene at forhistorisk DNA var bevart i leiren i mursteinen.

Det var mulig å identifisere 34 unike taksonomiske grupper av planter, som er en form for klassifisering av alle kjente planter.

Kan oppspore fortidens dyr og planter

Mursteinen ble funnet i den nordirakiske byen Nimrud og er datert til 879-869 f.Kr. Her hadde den blitt brukt i byggingen av palasset til den assyriske kongen Ashurnasirpal 2.

Fordi prøvene kom fra mursteinens indre kjerne, var de beskyttet mot kontaminering av moderne DNA fra omverdenen.

Dette ga forskerne en unik mulighet til å forsøke å trekke ut og beskrive gammelt DNA fra leiren.

Den nye analysemetoden kan gi klimaforskere, biologer og arkeologer et unikt innblikk i det biologiske mangfoldet i et bestemt område og på et bestemt tidspunkt i oldtiden, fremgår det.

Ifølge Troels Pank Arbøll, førsteforfatter av studien og assyriolog, som er læren om oldtidens mesopotamiske kultur, språk og historie, og biolog Sophie Lund Rasmussen, var DNA-prøvene ikke i en tilstand som gjorde det mulig å bestemme plantene på artsnivå.

Det ble imidlertid funnet DNA fra store plantefamilier som Brassicaceae (korsblomstfamilien), Betulaceae (bjørkefamilien) og Ericaceae (lyngfamilien).

"Mursteinen fungerer som en tidskapsel for biologisk mangfold", sier Troels Arbøll, som ser et stort potensial i metoden for fremtidig forskning.

I denne omgang konsentrerte forskerteamet seg om plante-DNA fordi det var det best bevarte, men metoden kan også brukes til å påvise dyre-DNA.

Troels Pank Arbøll påpeker at denne første studien har visse begrensninger i og med at DNA-funnene, som et føre-var-prinsipp, er beskrevet på et overordnet nivå. Det betyr at planteartene ikke kunne identifiseres med den nødvendige vitenskapelige sikkerheten. Men forskerne håper å kunne endre på dette i fremtiden.

Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.